Gå till innehåll
Sydnärke
En bil med ambulans vid sidan av vägen.

Det verkar vara så att en ambulans baserad i kommunen gör väntan på ambulans kortare. Foto: Anders Björk

Lång väntan på ambulans i Lekebergs kommun

Publicerad: 19 February 2024 10:59

Hur lång tid tar det innan det kommer en ambulans om man behöver hjälp? Allt för lång tid kan det kännas som. Men faktum är att i fyra av fem kommuner i Sydnärke har tiden det dröjer minskat. Allra mest har väntetiden minskat i Lekebergs kommun med 2 minuter och 3 sekunder. Tyvärr säger inte det så mycket, Lekebergsborna får ändå vänta särklassigt längst i länet på ambulans, 21 minuter och 28 sekunder.

Statistiken är ett medianvärde av alla prio-1 larm. Det redovisas varje år och mätperioden vi berättar om i denna artikel sträcker sig mellan första juni 2022 och 31 maj 2023.

Även om responstiden som det brukar kallas alltså minskat í fyra av Sydnärkes kommuner under den senast redovisade mätperioden, har tiden det tar innan ambulansen kommer ökat det det senaste decenniet. Det är stor skillnad på var i Sydnärke man bor. En ambulans baserad i kommunen förefaller korta ner responstiden.

I Askersunds kommun tar det 16 minuter och 57 sekunder innan ambulansen kommer. Det är en förbättring med 57 sekunder jämfört med perioden innan. Men 2016-2017 var väntetiden nere på drygt 15 minuter.

I Askersunds kommun finns en ambulans baserad.

I Hallsbergs kommun har tiden det tar för ambulansen att komma ökat. 16 minuter och 28 sekunder. En försämring med 35 sekunder mot åren 2021-2022. 2016-2017 var väntetiden drygt 15 minuter. I Hallsbergs kommun täcker amulanser baserade både i Byrsta (Kumla kommun) och från Örebro upp. Men det finns ingen ambulans baserad i kommunen

I Kumla kommun kommer, inte helt oväntat, ambulansen snabbast i Sydnärke. Mediantiden är 12 minuter 53 sekunder. En förbättring med 12 sekunder jämfört med perioden innan.

2016-2017 var responstiden nere på 11 minuter. Kumla är en liten kommun sett till folkmängd i förhållande till yta och på brandstationen i Byrsta finns ambulanser baserade.

I Laxå kommun tar det 15 minuter och 50 sekunder. En förbättring med 43 sekunder från föregående period. 2013-2014 tog det cirka 14 minuter innan ambulansen kom.

Även i Laxå finns en ambulans baserad.

Lekebergsborna får vänta särklassigt längst i Sydnärke på ambulans, 21 minuter och 28 sekunder. Men väntetiden har varit än längre, den har nämligen minskat från föregående period, med 2 minuter och 3 sekunder. I Lekebergs kommun har regionen valt att inte ha någon ambulans baserad. Området ska täckas från Örebro.

Men det finns de som får vänta längre. I Pajala kommun är mediantiden man får väntas på en ambulans 41 minuter och 57 sekunder.

Som vanligt är det nyhetsbyrån Newsworthy som sammanställt statistik för vårt område.

Annons

Nyheter