Gå till innehåll
Sydnärke / Näringsliv

Askersunds kommun har nu länets lägsta arbetslöshet. Foto: Anders Björk

Länets lägsta arbetslöshet i Askersund

Publicerad: 12 October 2023 11:13

Det har kommit arbetslöshetsstatistik, trots fler varsel fortsätter arbetslösheten sjunka i Örebro län. Det har den gjort sedan mars 2021. Askersunds kommun har den lägsta arbetslösheten i Örebro län. I länet som helhet ligger arbetslösheten på 6.5 procent. I Askersund ligger den på 3.9 procent, lägst i länet. Hällefors har högst arbetslöshet, 7,6 procent. Med undantag av Laxå kommun har Sydnärke lägre arbetslöshet än länet som helhet.

Det är till stor del sjunkande arbetslöshet bland utrikes födda som förklarar minskningen i Askersund.

Arbetslösheten bland utrikes födda ligger på 14,7 procent i Askersund under september månad, motsvarande 82 av 558 personer. Det är är en minskning med 9,2 procentenheter från september i fjol.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker i Askersund. Ungdomsarbetslösheten har gått ner ,med 2.9 procent sedan september i fjol och ligger på 6.1 procent. Sett till antalet personer innebär det att ytterligare 14 ungdomar fått jobb på ett år.

– Det är givetvis roligt och bara att hoppas att det håller i sig, trots sämre tider. Jag har ingen direkt analys kring de här siffrorna, mer än att vi brukar ha en generellt bra arbetsmarknad i vår kommun. Det har visat sig förr både när det kommer till arbetslöshetssiffror och att vi brukar ha låga siffror för försörjningsstöd, både bland inrikes och utrikes födda, säger Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

Sjunkande ungdomsarbetslöshet i Hallsberg

I Hallsbergs kommun ser vi en lite ökning av arbetslösheten efter flera års minskning. Arbetslösheten har ökat med 0,2 procentenheter, till 6,2 procent. Det innebär att 33 personer fler är arbetslösa än i september i fjol.

Ungdomsarbetslösheten däremot, har sjunkit sedan september i fjol, med 1,1 procent och ligger nu på 7.6 procent. Ett utveckling som pågått sedan september 2021.

Bland utrikes födda ligger arbetslösheten på 16,9 procent i Hallsbergs kommun. En minskning med 0,1 procent från september i fjol.

Minskande arbetslöshet i Kumla

I Kumla minskar också arbetslösheten. Den har gått ner med 0,5 procentenheter sedan september i fjol och landar i år på 5 procent. Det innebär att 20 personer färre är arbetslösa nu jämfört med september i fjol.

Bland utrikes födda i Kumla kommun har arbetslösheten minskat med 2,2 procent sedan i fjol och stannar på 14,8 procent.

Ungdomsarbetslösheten i Kumla har minskat med 2,3 procent och hamnar på 7,2 procent.

Arbetslösheten ökar i Laxå

I Laxå ökar arbetslösheten något. Med en ökning med 0,2 procentenheter sedan september i fjol hamnar arbetslösheten på 7,1 procent. Sett till antalet personer är inte siffrorna så dramatiska. Tre personer fler än i fjol är arbetslösa i Laxå kommun.

Arbetslösheten i bland utrikes födda i Laxå har minskat med hela 2,6 procentenheter, men ligger fortfarande relativt högt, 19,2 procent

Bland unga i Laxå ligger arbetslösheten stilla, på 9,4 procent.

Liten ökning av arbetslöshet i Lekeberg

I Lekebergs kommun har det skett ett trendbrott. För första gången på 29 månader, alltså nästan 2,5 år, stiger arbetslösheten något. Men det är ingen dramatisk ökning, 0,1 procent jämfört med september i fjol. Den ökning med 10 personer. Total arbetslöshet fyra procent. En av de lägre i länet, trots ökningen.

Även ungdomsarbetslösheten ökar i Lekebergs kommun. Den har gått upp med 0.7 procent från september i fjol och hamnar på 8,5 procent, högre än exempelvis i Örebro.

Bland utrikes födda i Lekebergs kommun sjunker arbetslösheten med 0,3 procent och hamnar på 13.9 procent.

Statistiken kommer från Arbetsförmedlingren och handlar om hur många som är inskrivna som arbetslösa. Med ungdomsarbetslöshet räknas unga mellan 15 och 24 år. Då är inte unga som studerar medräknade. Det är nyhetsbyrån Newsworthy som brutit ut statistiken för vårt område

Annons

Nyheter