13 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Örebro län femma på rankning

Rankning för djurhållning omfattar bland annat mjölkkor. Pressfoto: Victor JohanssonRankning för djurhållning omfattar bland annat mjölkkor. Pressfoto: Victor Johansson

Under år 2019 var 34 procent av djuren i Örebro län ekologiskt hållna samtidigt som 19 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete. Det resulterar i att Örebro län ligger på plats nummer fem enligt den ekorankning som KRAV sammanställt.

– Örebro län ligger bra till när det gäller ekologisk djurhållning och kring snittet för ekologiska åker- och betesmarker. På en ekologisk och KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är mycket större, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV, i ett pressmeddelande under tisdagen 21 juli.

Ställs höga krav

Det är alltså 34 procent av djuren i länet som ansågs vara ekologiskt hållna under 2019 medan 19 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete. När man slår ihop båda de delarna innebär det att Örebro län hamnar på femte plats bland Svergies 21 län i KRAV:s ekorankning för djurhållning och jordbruksmark.

– Örebro län ligger bra till när det gäller ekologisk djurhållning och kring snittet för ekologiska åker- och betesmarker. På en ekologisk och KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är mycket större, fortsätter Anita Falkenek i pressmeddelandet.

Anita Falkenek är vd på hållbarhetsmärkningen KRAV. Pressfoto: Kolbjörn Örjavik Anita Falkenek är vd på hållbarhetsmärkningen KRAV. Pressfoto: Kolbjörn Örjavik
Har tuffa kriterier

När man använder sig av ekologiska metoder innefattar det, bland annat, odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta utgör grunden för hållbar livsmedelsproduktion.

En KRAV-certifiering utgår från dess metoder men går på flera områden mycket längre och har tuffare krav, då främst inom klimat, djuromsorg och arbetsvillkor för varornas producenter. Som exempel nämner man långtgående krav på utevistelse för djuren.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla många av de globala hållbarhetsutmaningarna, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av kemikalier i naturen, säger Anita Falkenek.

Målet som Sverige har är att andelen ekologiskt brukad jordbruksmark ska ligga på 30 procent år 2030. EU-kommissionen i sin tur har lanserat en strategi med målet att minst 25 procent ska vara ekologiskt 2030.

Tittar på två faktorer

Ekorankningen som KRAV genomför är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark, det vill säga åkermark och betesmark, och rankning för djurhållning som omfattar kor och får.

Länets rankning i de två rakningarna slås samman för att ge en samlad placering i ekorankningen. Statistiken man förlitar sig på kommer från Jordbruksverkets statistikdatabas.

Läs mer om KRAV och vad en KRAV-certifiering innebär HÄR (SW)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-22 11:27
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.