Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
29 November 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Medianlönen för kvinnor högre än för män i fyra av
fem Sydnärkekommuner

Kvinnor anställda i kommuner har numera ofta högre medianlön än män. Medelönen är dock fortfarande högre för männen i kommunerna. Foto: Gunilla VogelKvinnor anställda i kommuner har numera ofta högre medianlön än män. Medelönen är dock fortfarande högre för männen i kommunerna. Foto: Gunilla Vogel

I dag 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Lite i det fördolda har det skett ett historiskt skifte. I fyra av fem Sydnärkekommuner har kommunanställda kvinnor högre medianlön än sina manliga kollegor. Men jämställt är det inte, trots det. Går man till medellönen har fortfarande kommunalanställda män högre lön än sina kvinnliga kollegor.

I Askersunds kommun har utvecklingen gått längre än i någon annan kommun i Sydnärke, och Örebro län. Det skiljer 2 267 kronor till kvinnornas favör. 

Utvecklingen har gått rätt snabbt. 2012 hade kommunalanställda kvinnor 1 118 kronor lägre medianlän län än kommunalanställda män i kommunen. Ett lyft på 3 405 kronor på tio år.

Siffrorna gör Askersunds kommun till den kommun i Örebro län där kvinnornas medellön ökat mest i förhållande till männens under decenniet.

Kvinnor har sju kronor högre medianlön i Hallsberg

I Hallsbergs kommun har de kommunanställda kvinnorna också högre medianlön än sina manliga kollegor, Men övertaget är bara sju kronor.

För tio år sedan, 2012, hade kommunalanställda män 1, 172 kronor högre lön än sina kvinnliga kollegor.

Medellönen bland kommunalanställda i Hallsberg är fortfarande högre hos männen.

I Kumla kommun har kvinnorna som är anställda i kommunen 50 kronor mer i medianlön än sina manliga kollegor. Det skiljer 50 kronor till kvinnornas favör. 2012 var männens medianlön 1 510 kronor högre än kvinnornas. Även i Kumla är medellönen dock  fortfarande högre för män.

Snabb utveckling

I Laxå kommun är medianlönen den näst högsta  i Sydnärke för kvinnornas del. Medianlänen för kvinnor anställda i kommunen är 982 kronor högre för kvinnor, om man jämför med deras manliga kollegor. Det är ett lyft i statistiken på närmare 3 000 på tio år. 2012 hade kvinnor anställda i Laxå kommun 1 912 kronor lägre medianlön än manliga kollegor.

Högre medianlön och medellön för män i Lekeberg

Det är bara Lekebergs kommun som går mot strömmen. Där har kvinnor fortfarande lägre medianlön än män. Män anställda i Lekebergs kommun har 154 kronor högre län än kvinnliga kollegor.

Jämfört med de andra kommunerna har utvecklingen legat i princip stilla sedan 2012. 2012 hade kvinnorna anställda i Lekebergs kommun 167 kronor lägre medianlän än sina manliga kollegor. Även medellönen är högre för männen i Lekebergs kommun.

Medellönen säger mest

Medellönen är den sammanräknade lönen för alla i en grupp, exempelvis män. Männens medellön är alltså högre än kvinnornas, även bland kommunalanställda.

Medianlön får man om man sorterar allas löner i en utvald grupp i storleksordning och tar ut den den mittersta lönen i denna kurva. Det är medianlönen för kvinnor som ökat.

Det är medellönen som säger mest om löneutvecklingen. Där har männen fortfarande övertaget, både i Sydnärke och landet som helhet.

En skäl till att kvinnor har lägre medellön är att kvinnor, exempelvis genom mammaledighet och vård av sjukt barn, är mer frånvarande på arbetsmarknaden än man. Det faktum att det ändå skett en förbättring för kvinnorna beror bland annat på att det blivit vanligare med heltid för kvinnor anställda i kommuner, allt enligt SKR.

Den gällande statistiken är den för 2021. Någoin nyare statistik har inte kommit. Det är Newsworthy som brutit ut siffror ur SKR, Sveriges kommuner och landstings kommunala lönestatistik.

 


 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-03-08 5:21
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla