Gå till innehåll
Sydnärke / Brott
En byggnad med en skylt där det står oslo länsrätt.

Örebro tingsrätt dömde en hundägare till dagsböter och skadestånd. Foto: Axel Frisén

Sydnärkebo dömd
för flera hundattacker

Publicerad: 6 December 2023 11:53

Din 60 kilo stora hund måste ha hundkorg när du är på allmän plats. Det föreläggandet fick en hundägare i Sydnärke från Länsstyrelsen. Trots det lät den kvinnliga hundägaren hunden gå lös utan munkorg och bita en man. Den stora hunden bet också en mindre hund över ryggen så att den fick flera allvarliga skador.
Nu har kvinnan dömts för brott mot djurskyddslagen, vållande till kroppsskada och skadegörelse.

Länsstyrelsen fick in anmälningar mot kvinnan och hennes 60 kilo stora hund i Sydnärke. Bland annat hade den stora hunden helt oprovocerat attackerat en annan hund som låg och sov i skuggan, en hund som tvingades uppsöka veterinär och sys på flera ställen. Allt enligt vittnen

Det gjorde att Länsstyrelsen meddelande ett föreläggande till den kvinnliga hundägaren. Hunden måste ha munkorg när den vistas på allmän plats. Detta föreläggande fick kvinnan ta emot den 18 januari 2021.

Trots det lät hon den stora hunden spring lös på en gemensam ute- och lekplats. Till platsen kom en man som blev attackerad av hunden och han blev också biten på flera ställen, bland annat på ryggen och smalbenet. Kvinnan försvarar sig med att det var en plats dit det sällan kommer människor, och att hon försökte hindra mannen från att komma in på den gemensamma uteplatsen. 

Hävdar att mannen agerade provocerande

Hon menar också att mannen agerade provocerande och att det var anledningarna till att hunden ”nafsade på mannen”. Hundattacken inträffade den 4 januari 2022.

Två månader senare, den 17 mars, gick hunden till ny attack. Den här gången var den en liten hund som blev biten över ryggen av den 60 kilo stora hunden. Det här inträffade på en gång- och cykelväg som är allmän. Hundägaren försvarar sig med att hon tappade kopplet och hennes hund sprang i väg. Att hennes hund inte hade någon munkorg vid tillfället säger kvinnan att det beror på att det var mitt på dagen då de flesta antingen är i skolan eller på arbetet. Efter hundattacken tvingades den lilla hunden uppsöka veterinär. Där konstaterade man att den lilla hunden hade fått revbensfrakturer, blod i buken och en lungkollaps.

Trotsat föreläggande om munkorg

Tingsrätten konstaterar att den kvinnliga hundägaren trotsat föreläggande att hennes hund ska bära munkorg på allmän plats. Därför döms hon för brott mot djurskyddslagen vid två tillfällen, vållande till kroppsskada och skadegörelse.

Enligt tingsrätten finns det ett mönster i den kvinnans farliga och hänsynslösa hundhållning. Normalt sett borde detta leda till någon månad i fängelse, resonerar tingsrätten. Men den här gången nöjer sig domstolen att döma den 54-åriga kvinnliga hundägaren till 80 dagsböter à 50 kronor (4 000 kronor). Hon ska också betala 8 850 kronor i skadestånd till den hundägare som fick sin hund skadad i samband med attacken den 17 mars 2022. Dessutom ska kvinna betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Som alltid när det gäller vår rapportering från Tingsrätten kan det vara på plats att påpeka att vi utgått från domstolsprotokollet och de diskussioner som pågick under rättegången. Det är alltså rättsväsendets syn på vad som hände vi återger.  När ett brott sker och en dom sedermera avkunnas finns det ofta olika åsikter om vad som hände. Ofta har den misstänkte, gärningsmannen, och målsägaren, olika bild av vad som hänt. Vi tar inte ställning, utan återger vad rätten kommit fram till.

Annons

Nyheter