Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Kumla kommun klättrar i skolrankningen

Lärarförbundet har kollat hur det ser ut med antalet behöriga lärare i grundskolan. Foto: Steve RiotLärarförbundet har kollat hur det ser ut med antalet behöriga lärare i grundskolan. Foto: Steve Riot

Lärarbehörigheten i Örebro län är förhållandevis låg jämfört med andra län, det visar pinfärska siffror från SCB:s och Lärarförbundets färska undersökningen. Det finns dock ljusglimtar att se i statistiken. Bäst i Sydnärke, och näst bäst i Örebro län, på antalet behöriga lärare är Kumla kommun.

Skolverket har, sedan 2020, sekretessbelagt all skolrelaterad statistik på annat än riksnivå. Lärarförbundet har trots det kunnat göra ett uttag om lärarbehörighet för läsåret 2020/21, genom att göra en beställd undersökning via SCB. I beställningen har man kunnat ta del av både regional och lokal statistik under den aktuella perioden, men däremot saknas uppgifter om enskilda skolor.

”Sämre kvalitet på undervisningen”

I undersökningen, gällande oktober månad 2020, kunde man konstatera att 68 procent av lärarna i grundskolan i Örebro län innehar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Grundskolan i Örebro län hade vid undersökningen sammanlagt 2 390 heltidstjänster, vilket motsvarar 2 758 lärare, varav 1 613 av dessa hade lärarlegitimation och behörighet i minste ett ämne.

– Det är alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i pressmeddelande som utgick under onsdagen 28 april.

Av alla kommuner i Örebro län är Nora den med störst andel behöriga lärare, runt 78 procent, medan Hällefors placerar sig längst ner på rankningen med sina 53 procent. Andelen behöriga lärare ligger på ungefär samma nivå som under föregående läsår.

En marginell ökning

Lärarförbundet rapporterar att förbättringen på nationell nivå är marginellt bättre. Sett till hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70, 9 procent. Det är en liten förbättring jämfört med föregående år då man räknade på att 70,1 procent av landets alla lärare var behöriga. Tidigare har man tampats med en vikande trend.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand. Hon fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

Kumla bäst i Sydnärke

Bland de kommuner som ligger inom Sydnärkenytts bevakningsområde är det Kumla kommun som placerar sig bäst till - här finns näst högsta andelen behöriga grundskolelärare i länet.

I oktober 2020 hade motsvarande 74 procent av lärarna i Kumlas grundskola lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Rent siffermässigt berör det sammanlagt 193 heltidstjänster, motsvarande 212 lärare. Av dessa var det 142 stycken som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Kumla kommun placerar sig därmed på plats 65 av landets 290 kommuner.

Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande. Pressfoto: Jonas Classon Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande. Pressfoto: Jonas Classon

Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande, glädjes sig åt de positiva siffrorna.

– Det känns otroligt kul samtidigt som det är ett kvitto på ett bra arbete under flera år. Det känns också viktigt, det bidrar till att fler elever når kunskapsmålen vilket är vår primära uppgift och mål. Att vi är en av två kommuner som förbättrar sig i rankningen är också positivt.

Hur jobbar ni på för att öka lärarbehörigheten i grundskolan?

– Dels har vi stärkt nämnd för livslångt lärandes budget vilket skapar förutsättningar, men vi har också i nämnden hållit budget vilket skapar förutsättningar. Vi jobbar mycket på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera personal, kommenterar Oskar Svärd.

Att hålla en fortsatt hög nivå är naturligtvis mycket viktigt även fortsättningsvis.

– Det är vårt mål. Sen jobbar vi systematiskt och utvecklas hela tiden. Varje elev ska gå ur skolan med bra betyg, skolan lägger en viktig grund för individen, avslutar Svärd.

Laxå hack i häl

Ligger bra till i statistiken gör även Laxå kommun, där sju av tio lärare är behöriga. Här har man en förhållandevis hög lärarbehörighet jämfört med andra kommuner. Under samma period, oktober 2020, hade 73 procent av lärarna i grundskolan lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Det är sammanlagt 35 heltidstjänster i grundskolan, motsvarande 38 lärare, varav 26 av dessa hade lärarlegitimation och behörighet i ett ämne eller fler. Laxå kommun rankas därmed på plats 76 av 290 i undersökningen.

Långt ner på listan

Lekebergs kommun utmärker sig som en av länets kommuner med förhållandevis låg lärarbehörighet. Där hade 62 procent av lärarna i grundskolan lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, under oktober 2020.

I under sökningen konstaterade man att kommunen hade 76 heltidstjänster i grundskolan, vilket motsvarar 86 lärare, där 47 av dessa hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Bland hela landets kommuner hamnar Lekeberg på plats 229 av 290, enligt SCB:s statistik.

Berth Falk (S) är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Lekeberg. Han kommenterar resultatet i undersökningen:

– Till att böja med behöver jag analysera Lärarförbundets senaste statistik för att kunna kommentera den, vilket jag ska försöka sätta mig in i inom kort.

Men han påpekar att det är en självklarhet för rektorerna i kommunen att anställa legitimerade lärare med rätt behörighet för de ämnen de ska undervisa i.

– Konkurrensen om lärare är en svårighet i det sammanhanget. Enligt uppgift från rektorerna och förvaltningschef så har det nu under våren varit gott om behöriga lärare till de lärartjänster som varit utannonserade. Vissa ämnen är svårare att rekrytera till medan vissa andra är lättare, menar Berth Falk.

– Jag är glad att det nyligen har anställts en behörig slöjdlärare, vilket ofta är väldigt svårrekryterad.

Fler lägre siffror

Även Hallsbergs kommun har en förhållandevis låg lärarbehörighet jämfört med andra kommuner. 64 procent av lärarna i grundskolan, 81 stycken, hade lärarlegitimation och behörighet i oktober 2020. Heltidstjänsterna uppgick till 126 stycken vilket motsvarar 154 lärare allt som allt. Sett till hela riket ligger Hallsberg på plats 207 av landets alla kommuner i undersökningen.

Också Askersunds kommun dras med en rätt låg lärarbehörighet. Där hade 63 procent av grundskolelärarna legitimation och behörighet. Det rör sig om 82 heltidstjänster vilket motsvarar 94 lärare. 52 av dessa hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Askersund hamnar därmed på plats 215 av landets alla kommuner i undersökningen.

Lärarförbundet rapporterar att andelen behöriga lärare i Askersund minskar jämfört med året innan, med 8 procentenheter. Dock påpekar man att dessa förändringar ska tolkas med viss försiktighet då den nya statistiken sammanställts på ett annorlunda vis än tidigare.

Så har man räknat

SCB.s statistik över antalet behöriga lärare bygger på uppgifter från legitimationsregistret, det uppdateras dagligen. Värt att notera är att det uttag som SCB har bearbetat är gjort vid en tidigare tidpunkt än vad Skolverket själva brukar använda. Det innebär rent konkret att förändringar mellan läsåren 2019/20 och 2020/21 ska tolkas med en viss försiktighet.

Uttagstidpunkten påverkar även siffrorna, om de räknas samman till riksnivå, på så sätt att de är ungefär en procentenhet lägre än siffrorna i Skolverkets statistik. Det innebär att SCB reviderar sina siffror uppåt. Det beror på att vid ett senare uttag ur legitimationsregistret har ytterligare ett antal lärare hunnit få legitimation eller hunnit komplettera med något ämne.

Undersökningen mäter antalet heltidstjänster och inte antal personer (även om man räknar fram vad heltidstjänsterna motsvarar i antal lärare). Att mäta antalet tjänster anger man som en mer rättvis spegling av undervisningen, men man påpekar även att det kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Artikeln uppdaterad 3 maj med kommentarer från Berth Falk, Lekebergs kommun.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-01 15:00
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.