Gå till innehåll
Sydnärke / Politik
Renoveringsarbete av en historisk gul byggnad med svart kupoltak, belägen i ett blött gathörn under en mulen himmel.

Hallsbergs kommun tappade invånarefler under årets första kvartal än man gjort under hela 2000-talet. Arkivbild.

Kraftigt minskande
befolkning i
flera Sydnärkekommuner

Publicerad: 14 May 2024 16:32

Befolkningsutvecklingen verkar ha tvärstannat i fyra av de fem Sydnärkekommunerna. Hallsberg har tappat 84 invånare senaste kvartalet, medan Kumla fortsätter växa. Lekeberg har tappat 117 personer sedan förra året, men ökar faktiskt blygsamt årets första kvartal. Statistiken kan komma att ändras lite, det är preliminära uppgifter.

Befolkningen i Askersunds kommun  minskade ordentligt under första kvartalet 2024. Det visar SCB:s senaste siffror.

Fler dog än föddes i Askersunds kommun under första kvartalet 2024, och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 45 personer årets första kvartal. Därmed har Askersund 11 433 invånare. Det är 71 färre än för ett år sedan.

Det var inflyttning och invandring som runt 2013 fick befolkningen i Askersund att börja öka. Då hade befolkningen bottnat på strax under 11 000 personer. Sedan ökade befolkningen oavbrutet fram till 2020, sedan har det gått lite upp och ner, men nu är trenden rejält minskande.

Det är inflyttning och invandring som bromsat upp. Det har i princip fötts färre barn än än det dött äldre personer under hela 2000-talet. Bara enstaka kvartal har har haft det man kallar positiva födelsetal.


Även i Hallsbergs kommun har befolkningsutvecklingen tvärbromsat. Befolkningen minskade på 82 personer under första kvartalet i år. Den största befolkningsminskningen på hela 2000-talet.

Det gör att Hallsberg nu har 16 150 invånare. Jämfört med för ett år sedan har befolkningen minskat med 156 personer. Även i Hallsberg har befolkningsutvecklingen varit positiv ungefär sedan 2011, mestadels till följd av invandring och inflyttning. Födelsetalen har för det mesta varit negativa i kommunen under 2000-talet.

 

Kumla är den enda kommunen i Sydnärke som växer. Det har kommunen gjort länge, i alla fall sedan år 2000.

 Befolkningen ökade med 65 personer årets första kvartal. Därmed har Kumla 22 581 invånare. Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 47 personer.

Kumla har även som enda kommun i Sydnärke positiva födelsetal under årets första kvartal. Det föddes fler nya Kumlabor än som dog i andra änden av livscykeln, under årets första kvartal. Sedan år 2000 har i princip Kumla haft positiva födelsetal, varje år.

 

I Laxå kommun minskar befolkningen också. Fler dog än föddes i Laxå kommun under första kvartalet 2024 och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 24 personer under årets första kvartal. Därmed har Laxå 5 473 invånare. Sedan samma tid förra året har befolkningen minskat med 94 personer.

Även om man bortser från några pucklar mellan 2018 och 2020 har befolkningen i Laxå minskat från början av 2000-talet. När det skett befolkningsökningar har det berott på invandring och inflyttning. Sedan 2000 har man nästan alltid  haft negativa födelsetal, fler har dött än som fötts. Av totalt 94 kvartal är det bara nio där fler fötts än som dött i kommunen.


Lekebergs kommun, som varit lite av en tillväxtraket sedan kommunen bildades på 1990-talet, har sedan den här tiden förra året krympt med 117 personer. Men befolkningstappet kan redan ha vänt. Första kvartalet i år ökade nämligen befolkningen med tre personer, till 8 609 personer.

Lekeberg har växt stadigt sedan år 2000. Då hade kommunen strax under 7 000 invånare. 2022 året började dock befolkningen backa något. Vilket välkomnades av kommunledningen, då de ansåg att kommunen lidit av växtvärk. Tillväxten har gått  fort.

Lekeberg är den kommun i Sydnärke som oftast har positiva födelsetal. Ända sedan 2000 har man de flesta år haft positiva födelsetal. Första kvartalet i år är det dock 0. Det innebär att det föddes lika många som det dog.

Problematiskt när kommuner tappar befolkning

I hela Örebro län minskade befolkningen med 282 personer under årets första kvartal. Det är den största befolkningsdippen under  2000-talet. Det var bara Örebro, Lekeberg och Kumla kommuner som inte tappade befolkning årets första kvartal. Även i länet som helhet är födelsetalen negativa.

Konkret innebär minskande befolkning lägre intäkter för kommuner. Färre invånare i en kommun betalar mindre skatt. Dessutom är det så att kommuninvånare också genererar olika statsbidrag. Färre invånare ger mindre statsbidrag. Om minskningen blir långvarig måste kommunen då ta smärtsamma beslut om att minska sin verksamhetskostym, stänga fritidsanläggningar, särskilda boenden och göra sig av med personal.
 

Det är som alltid nyhetsbyrån Newsworthy som sammanställt statisitk för vårt område. Statistikuppgifterna kommer från SCB:Statistiska Centralbyrån.

Annons

Nyheter