Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Konkurrensverket uppmärksammat otillåten upphandling

Örebro flygplats gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling av marknadsföringstjänster i samband med att bolaget ingick avtal med en leverantör om etablering av en flyglinje mellan Örebro och London. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar på 1,4 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket bekräftar detta via ett pressutskick under fredagen.

Våren 2021 inledde Örebro Läns Flygplats AB och Ryanair diskussioner om att etablera en flyglinje mellan Örebro flygplats och London. Diskussionerna omfattade även köp av vissa marknadsföringstjänster från Ryanairs dotterbolag. I september 2021 tecknade Örebro flygplats två separata avtal, dels ett avtal om etablering av flyglinje, dels ett avtal där bolaget åtar sig att köpa marknadsföringstjänster i syfte att främja regionens turism och affärsmöjligheter.

Örebro flygplats anser att avtalet om marknadsföring inte behövde konkurrensutsättas genom annonsering enligt lagen om offentlig upphandling eftersom det inte fanns några andra möjliga leverantörer av tjänsterna. Konkurrensverket anser att avtalet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– En upphandlande myndighet som väljer att direktupphandla, baserat på sin egen bedömning av att det bara finns en enda leverantör som kan tillhandahålla det myndigheten efterfrågar, riskerar att gå miste om vad marknaden har att erbjuda. Genom konkurrensutsättning får fler leverantörer möjlighet att erbjuda effektivare, bättre och billigare lösningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Örebro Läns Flygplats AB ska betala 1,4 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Kumla kommun är delägare i flygplatsen, man äger 5,05 procent. (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-09-09 11:57
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla