Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 February 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Kommunerna tar över
återvinningsstationerna

Återvinningsstationerna, denna i Svennevad, ska bli en kommunal angelägenhet. Foto: Henrik ÖstenssonÅtervinningsstationerna, denna i Svennevad, ska bli en kommunal angelägenhet. Foto: Henrik Östensson

Det är stora förändringar på gång när det gäller återvinning av papper, förpackningar och annat. Om knappt ett år, första januari 2024, övergår återvinningsstationerna, där vi lämnar förpackningar och papper, i kommunal regi. Men det är bara den första av flera förändringar som är på gång.

En kommuninvånare i Hallsberg har skickat in ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på återvinningsstationen som ligger vid Hallsbergs IP.  Men vems ansvar är egentligen återvinningsstationerna? Alltså där vi återvinner förpackningar och tidningar..

Just nu är det inte ett kommunalt ansvar mer än när det kommer till efterlevnad av regler och markfrågor. Många återvinningsstationer ligger på kommunal mark, men långt ifrån alla.

FTI ska betala – kommunen samla in

Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som idag har ansvar för dessa stationer. De arrenderar mark för glaskupolerna och containrar för papper, plast, metall etc. De ser till att dessa byts ut och töms samt håller rent och städat på stationerna.

FTI ägs av de som tillverkar förpackningar och papper. När du och jag handlar, eller prenumererar på en tidning, går en liten del av det vi betalar till just återvinning av papperet, kartongen, eller burken vår mat finns i.

– Även framåt kommer det vara FTI som tar emot och återvinner förpackningar och tidningspapper och betalar för insamlingen. Men lagen ändras så det blir kommunerna som ska ha ansvaret lokalt, för insamlingen, säger Nina Glattfelder, chef på Sydnärkes kommunalförbund som sköter sophämtning i Laxå, Askersund, Hallsberg och Lekeberg.

Kommunalt ansvar

I klartext innebär det att återvinningsstationerna blir ett kommunalt ansvar. Det är dock flera politiska beslut i fyra kommuner som ska till innan det blir exakt klart hur allt ska fungera. Men en gissning är att det är just Sydnärkes kommunalförbund som kommer sköta återvinningsstationerna i Laxå, Lekeberg, Askersund och Hallsberg.

– Vi tycker det är en bra förändring. Vi har velat det länge och är taggade, även om det blev kort om tid när beslutet väl kom.

Varför är det bra?

– Av flera skäl. Dels så har vi sett att återvinningsstationerna inte alltid fungerar så bra som de borde kunna göra. Sedan ser vi samordningsvinster. Vi kör med våra sopbilar i området, har personal. Är vi exempelvis i Sannerud, eller Hjortkvarn, så kan ju vi sköta återvinningscentralen, se till att det fungerar, är städat, när vi ändå är på plats, säger Nina Glattfelder.

Det hela styrs av en ny lag. Det innebär att det troligen kommer bli samarbeten mellan fler kommuner, i större områden.

– Ja. Vi kommer göra det som ska återvinnas till omlastningsstationer där FTI sedan hämtar det som ska återvinnas och tar det dit det ska. Exakt hur det ska fungera vet vi inte än. Men här kommer det säkerligen samarbetas. En omlastningsplats kan ju serva flera kommuner.

Hämtning hemma?

Men återvinningsstationerna är bara ett första steg i lagändringren.

– Lagen talar också om det vi kallar fastighetsnära hämtning av förpackningar och papper. Lagstiftaren vill på det sättet öka graden av återvinning, underlätta för oss som konsumenter. Lagen genomförs i flera steg.

Innebär det att man kommer slippa gå till återvinningsstationen i framtiden, att kommunen kommer hämta hemma istället?

– Något åt det hållet. Vi vet inte riktigt hur det kommer landa än. Vi har fram till 2027 på oss att ta fram förslag på hur en sådan fastighetsnära hämtning skulle kunna gå till och genomföras på det mest resurseffektiva sättet. Men man skulle kunna tänka sig separata kärl för förpackningar, som hämtas med vissa intervaller. Vi vet som sagt inte än, men att det blir någon form av fastighetsnära hämtning är dock helt klart, säger Nina Glattfelder.

Ökad återvinning

Kommer det blir ordning och reda på återvinningsstationerna nu när kommunerna tar över?

– Haha, det vågar jag kanske inte lova. Folk har mycket synpunkter, tankar på hur återvinningen fungerar i dag. Och visst, ibland är det stökigt. Det slängs fel saker på fel ställen. Men det är ytterst få som inte gör rätt. De allra flesta i våra kommuner är duktiga på att återvinna, göra rätt med sina förpackningar och sitt pappe.

Nina berättar också att samordningen, att kommunen övertar ansvar, kan ge andra fördelar.

– Ja, vi kommer troligen kunna förbättra återvinningsgraden, förenkla. I dags återvinns för lite plast av det slag som inte är förpackningar. Gamla pulkor, sopkvastar, baljor etc. Vi tror att vi med samordningen kan förbättra det, samtidigt som vi förenklar för kommuninvånarn, avslutar hon.

Idag samarbetar Laxå, Lekeberg, Askersund och Hallsbergs kommuner om sophantering och slamtömning. Kumla kommun samarbetar med Örebro kommun. Men lagen gäller alla kommuner. Så det som beskrivs i artikeln kommer även omfatta Kumla kommun, hur Kumla kommun sedan väljer att organisera det hela blir en annan artikel.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-01-17 17:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla