15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kommunerna ska få extra statsbidrag

Regeringspartierna samt C och L presenterade i direktsändning miljardstödet för kommunerna.  750 milj ska även gå till rättsväsendet. Regeringspartierna samt C och L presenterade i direktsändning miljardstödet för kommunerna. 750 milj ska även gå till rättsväsendet.

Staten ska snart fylla på kommuners och regioners sinande kassakistor med fem miljarder kr för 2020, lovade regeringen på måndagen med stöd av C och L. Om det räcker för att till exempel rädda Snavlunda skola återstår att se.

Ett välkommet besked och ett viktigt tillskott, säger SKR, paraplyorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Extra viktigt för kommunernas planering är att beskedet kommer tidigt på året.

Samma summa, fem miljarder, gäller även 2021, men det blir inte tio då, påpekade försiktigtvis finansminister Magdalena Andersson under måndagens pressträff.

Kommunerna ska få 3,5 miljarder i tillskott och regionerna 1,5. Uträknat per innevånare skulle det bli cirka 350 kr per kommuninnevånare och 150 kr per länsbo. För Region Örebro cirka 45 miljoner kr.

Svahn glad

- Jag är glad att regeringen lyssnat på oss i regioner och kommuner. De kommande åren blir tuffa och då är det helt avgörande att välfärden likt regeringen nu gör prioriteras högst, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande. Varje krona är en viktig och för 45 miljoner kan vi fortsätta utveckla verksamheterna för att möta framtidens behov och krav.

För Sydnärkes kommuner, uträknat per innevånare 31 dec 2018 (obs), skulle det extra statsbidraget innebära följande:

Askersund: +3,9 milj., Hallsberg: +5,5 milj., Kumla: +7,5 milj., Laxå +1,9 milj., Lekeberg + 2,8 milj.

Kan Snavlunda skola bli kvar efter statens extrabidrag?
Gått i taket

I Askersund har debatten blossat upp om Snavlunda skolas framtid. I torsdags kunde Sydnärkenytt berätta att ett av sparförslagen är att lägga ned skolverksamheten och flytta eleverna till Rönneshytta. Då skulle cirka en miljon kr sparas av det beting på 4,7 som barn- och utbildningsnämnden ålagts för att klara budgeten.

Förslaget har fått många föräldrar att gå i taket, framgår av kommentarer till artikeln (se nedan).

Johanna Martin (/M), ordförande i barn- och utbikldningsnämnden, redogjorde för förslaget på ett föräldramöte i onsdags tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker. Hon är irriterad över att förslaget uppfattats som att politikerna står bakom det.

- Det är tråkigt, det inte vårt förslag, det är förvaltningen som tagit fram olika förslag för att spara, säger hon till Sydnärkenytt. Beslutet tas först den 29 januari.

Inget riktat bidrag

Hur kan det extra tillskottet som nu meddelats påverka beslutet?

- Det är för tidigt att säga, säger Johanna Martin

Det extra statsbidraget ska bli generellt, alltså inte riktat till något särskilt område, hur det ska användas avgör kommunerna själva. Många hål finns att täcka upp och Lärarnas Riksförbund  är på hugget direkt:

- De allvarliga nedskärningar på skolan som nu är på väg i många kommuner är djupt oroväckande. Frågan är om tillskottet verkligen kommer skolan till del och om det är tillräckligt, säger i ett pressmeddelande Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. För vi vet av erfarenhet att statsbidrag inte är någon garanti för att kommunerna inte skär ner på skolan. En sådan garanti behövs. 

(Artikel korrigerad)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-20 17:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.