Gå till innehåll
Sydnärke / Näringsliv
Industrianläggning med lagringstankar och en hög skorsten, arbetare i synliga jackor på plats.

Aspa bruk släpper ut mest koldioxid i Sydnärke. Det är bland annat den stora sodapannan, där man bränner restprodukter från massatillverkningen, som orsakar utsläppen. Foto: Henrik Östensson

Koldioxidutsläppen från
industrin sjunker i Sydnärke

Publicerad: 9 April 2024 9:36

Industrins utsläpp av koldioxid fortsatte minska under 2023, men minskningen har saktat in enligt ny statistik från Naturvårdsverket. De lokala variationerna är stora. Länets största koldioxidutsläpp står Åbyverket i Örebro för, med 35 226 ton koldioxidekvivalenter per år. Nummer fem på listan, Ahlstrom Munksjö Aspa bruk släpper ut ut 13 501 ton per år.

Statistiken tar heller inte hänsyn till vad som orsakar koldioxidutsläppen vilket kan göra statistiken lite förvirrande. Exempelvis nummer två på listan över de som släpper ut mest koldioxid i länet är Autocompu stainless i Degerfors, ett järn- och stålbruk, med 34 362 koldioxidekvivalenter per år. Där kommer utsläppen framför allt från fossilt kol.  På Åbyverket och Aspa bruk kommer utsläppen till absolut övervägande del från förbränning av skogsråvara, träflis,  eller restprodukter från skogsråvara.  som ju är en förnyelsebara råvarar. Skog förbrukar ju koldioxid när den växer.

På åttonde plats i länet återfinns värmeverket i Kumla som läpper ut 1 955 ton koldioxidekvivalenter per år. Där eldas olja, även om man enligt uppgift ska ha konverterat så att man kan elda förnyelsebar eldningsolja.  På tionde plats finns en annan Sydnärkeindustri, Sågen i Hasselfors. Pannan som levererar både värme till torkarna och el eldas med träflis och bark. Den släpper ut 936 ton koldioxid per år.

Som en jämförelse, en av de industrigrenar som orsakar bland de största koldioxidutasläppen är stålindustrin. SSAB:s stålverk i Oxelösund, borlänge och Luleå släpper ut ungefär 4,7 miljoner ton koldioxidekvialenter per år. Utsläppen från länets värmeverk och industrier är med andra ord förhållandevis små.

Lägre nivå än innan pandemin

Totalt minskade industrins utsläpp i landet med 2,4 procent i fjol, jämfört med år 2022. Det betyder visserligen att utsläppen ligger kvar på en lägre nivå än åren före pandemin, men också att minskningstakten avtagit – motsvarande minskning föregående år var 4,4 procent, baserat på data från de stora utsläppare som omfattas av EU:s utsläppshandel.

I hela Örebro län minskade industrins utsläpp av växthusgaser i fjol, efter en uppgång året innan dess.

Örebroindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 143 000 ton koldioxid under år 2023. Det är tolv procent mindre än året innan.

Statistiken kommer från Naturvårdsverket och avhandlar värmeverk och och industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Alla större värmeverk och industrier. Det är nyhetsbyrån Newsworthy som brutit ut statistik för vårt område. Vad som inte finns med i statistiken är vilka utsläpp vår konsumtion av grejer vi importerar från andra länder.

Annons

Nyheter