Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Industrins CO2-utsläpp
i länet minskar

Värmeverket i Kumla tillhör inte de värsta utsläpparna i länet men ska dock byggas om till 2025. Foto: Lars LitzénVärmeverket i Kumla tillhör inte de värsta utsläpparna i länet men ska dock byggas om till 2025. Foto: Lars Litzén

Koldioxidutsläppen från industrin i Sverige minskade med 12 procent förra året. I länet är minskningen större. På tio år har länets industrier minskat utsläppen från 350 000 ton koldioxid till drygt 142 000 ton 2020. Mer än en halvering. 26 procents minskning förra året.
Nu ska två av de största utsläppskällorna i Sydnärke, fjärrvärmepannorna i Hallsberg och Kumla konverteras för förnyelsebara bränslen.

Nyhetsbyrån Newsworthy har sammanställt en lista över de industrier som släpper ut mest koldioxid räknat i ton koldioxidekvivalenter. Frågan är dock hur rättvisande listan är. Även om biobränsle från skogen är ifrågasatt som förnyelsebart bränsle är det ändå skillnad på koldioxidutsläpp som kommer från skogsbränsle, eller återvunnet material, och koldioxid från rent fossila bränslen, som olja och kol.

Listan tar alltså inte hänsyn till vad som producerar utsläppen.

Mest koldioxid i länet släpper Karlskoga kraftvärmeverk ut. 33 372 ton per per år. Bolagets reservpanna, Skogsrundan kallad, släpper ut ytterligare 1 527 ton. Kraftvärmeverket eldar olika typer av sopor och skogsflis, alltså biobränsle för att tillverkas värme, biogas och el.

På andra plats finns Outokumpu stålverk i Degerfors, som producerar rostfritt stål. Där används bland annat fossilt kol.

På tredje plats finns Eons kraftvärmeverk i Örebro, Åbyverket. Där eldas till övervägande del biobränsle, skogsflis.

Aspa bruk

På fjärde plats finns en industri i Sydnärkenytts område, massafabriken i Aspa bruk, Ahlstrom-Munksjö. Där eldas restprodukter från massaframställningen, det som brukar kallas för svartlutar

På femte plats finns Billeruds massa- och kartongbruk i Frövi.

Med på topp tio över länets största koldioxidutsläppare finns även Eons fjärrvärmepannor i Hallsberg och i Kumla, trots att de bara utgör reserv- och spetsvärme. I Kumla släpps årligen ut 1 923 ton koldioxid. I Hallsberg släpps 522 ton koldioxid ut per år.

Ska övergå till förnyelsebart och återvunnet

Båda pannorna eldas idag med fossil brännolja när de används. Där är det det dock en förändring på gång. Produktionschef på Eon, Azra Sapcanin berättar:

– Eon har en plan att all produktion ska ske med återvunna bränslen eller biobränslen 2025. Redan idag kommer en absolut övervägande del av vår värme och vår elproduktion från exempelvis skogsflis eller förbränning av sopor, men ibland behöver vi reservkapacitet, eller om det blir kallt, spetsvärme. Då eldar vi i dag olja. Men det ska vi bort ifrån.

För Kumla och Hallsbergs del innebär det att värmen, till absolut övervägande del, kommer från Åbyverket i Örebro och till något mindre del från Fortum Waste Solutions, Sakab. Men ibland ryker det från skorstenarna i fjärrvärmepannorna inne i Kumla och Hallsberg.

Ska byggas om för bio-olja

– Pannorna i Kumla och Hallsberg ska byggas om så vi kan elda biobaserad olja, alltså vegetabilisk olja, eller brännolja gjord på förnyelsebara råvaror, exempelvis restprodukter från massaindustrin, berättar Azra Sapcanin.

Eon har ansökt hos både Kumla och Hallsbergs kommun om ändrad användning, att man vill bygga om för biobränsle.

– Vi väntar på tummen upp från kommunerna. Men vi tror väl inte det ska vara några problem. Hur mycket man investerar vill inte Azra Sapcanin avslöja.

– Men det rör sig om flera miljoner och vara genomfört innan 2025.

Gamla pannor

Båda pannorna i Kumla och Hallsberg kom till innan biobränslen eller de fossila bränslenas klimatpåverkan var i ropet. I Hallsberg är exempelvis den ena pannan från -83, den andra från -85.

– Att de fortfarande finns kvar med fossil olja beror just på att de under många år varit enbart reserv- och spetsvärme.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-12 12:59
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.