Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Nio busslinjer tas helt bort från Sydnärke

Kostnader måste minska, därför har det nu beslutats om vilka busslinjer som helt kommer att försvinna. Foto: Länstrafiken.Kostnader måste minska, därför har det nu beslutats om vilka busslinjer som helt kommer att försvinna. Foto: Länstrafiken.

Under onsdagen togs beslut om vilka busslinjer som helt försvinner i länet. I Sydnärke handlar det om nio linjer som upphör. Sex av dem har anknytning till Kumla

Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd tog idag den 22 januari beslut om så kallad trafikplikt för den södra och den nordöstra delen av länet, vilket beskriver var trafiken ska köras från och med december 2021.

Nämnden har tidigare tagit beslut om att minska sina kostnader med nära 60 miljoner kronor och detta är ett delbeslut för att nå ekonomisk balans, skriver man i ett pressutskick.

Utbudet är större än efterfrågan

- Vår kollektivtrafik kostar i dag mer pengar än vi har i budgeten, säger Nina Höijer (S), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Nina Höjer. Foto: Pressbild.

- Utbudet är större än efterfrågan och våra intäkter räcker inte till. Det har vi ansvar för att komma till rätta med. Samtidigt som vi också måste utgå från de utmaningar som klimatomställningen ställer på oss, liksom befolkningens förändrade resvanor.

- Men vi ska också fortsätta att utveckla framtidens kollektivtrafik i Örebro län. Vi ska nu utvärdera den så kallade anropsstyrda närtrafiken som vi provar i två kommuner där man kan beställa kollektivtrafik när man behöver den. Målet är att kunna införa det i hela länet.

Förändringarna ska påverka så få som möjligt

De förändringar som nu ska genomföras görs utifrån principen att det ska påverka så få resenärer som möjligt. Det handlar om att undvika parallellgående trafik där trafik i dag sker med både buss och tåg.

Det handlar också om linjer och turer med ett lågt antal resenärer och skolskjutslinjer där kommunerna nu får ta tillbaka hanteringen av skolskjutsarna för sina grundskoleelever.

Förändringarna innebär inga neddragningar av tåglinjer, utan ett bibehållet utbud av tåg gäller. Det innebär till exempel i högtrafik en avgång var 30:e minut mellan  Örebro - Hallsberg.

Kumla Stadstrafik försvinner

Inom Sydnärke är det dessa linjer som försvinner:

739 Kumla - Ekeby, 742 Kumla -Täby kyrka, 743 Fjugesta - Kumla, 744 Kumla - Brändåsen, 732 Hallsberg - Hällabrottet, 780 Kumla stadstrafik, 710 Hallsberg servicetrafik, 754 Askersund- Brändåsen, 755 Hallsberg - Skyllberg - Rönneshytta -Mariedamm - Askersund.

Här är de linjer som delvis påverkas:

702 (mellan Pilängen och Kumla), 706 (mellan Askersund - Röfors), 761 (mellan Tived - Finnerödja), 705 (mellan Laxå - Vretstorp)

Kumla Stadstrafik försvinner

Fredrik Eliasson är kollektivtrafikchef i Region Örebro Län.

- Vi har fört dialog med kommunerna i Sydnärke sedan i höstas, vi har såklart velat veta hur de ser på saken, och i december skickades ett förslag ut på remiss till kommunerna, säger Fredrik Eliasson till Sydnärkenytt.

Fredrik Eliasson. Foto: Pressbild.

Kumla Stadstrafik, varför försvinner den linjen till exempel?

- Det är en linje som går inne i tätorten och den tas bort eftersom den har för få resenärer för att prioriteras helt enkelt. Hur många resande en linje haft är en av de kriterier vi utgått från, avslutar Fredrik Eliasson. 

De ville ha återremmis

Moderaterna och Liberalerna yrkade på återremiss. Det gjorde även Sverigedemokraterna.

- Moderaterna yrkade på återremiss eftersom vi saknar svar på viktiga och relevanta frågor, säger Oskar Svärd (M), 2:e vice ordförande i regionens samhällsbyggnadsnämnd.

- Vi vill se en konsekvensanalys som kan tydliggöra om de förändringarna som uppstår är förenliga med den arbets- och studiependling som Regionen stävar mot framöver, om det finns risk att kommuner tappar viktig arbetskompetens i samband med en sådan trafikförändring samt hur landsbygdens utveckling påverkas i och med förändringarna.

-  Det här är ett stort beslut som påverkar många av kollektivtrafikens resenärer och kan få stora konsekvenser för många av länets kommuner. Därför behövs ett ordentligt underlag som kan svara på sådana frågor, avslutar Svärd.

Förändringarna börjar genomföras från och med december 2021. Antalet resenärer i kollektivtrafiken är cirka 12,5 miljoner per år.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-01-22 15:32
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla