08 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Vi ska leva med – inte bredvid – varandra!"

Mångkulturalismen måste begravas om Sverige ska kunna hålla ihop. Vi ska ha integration från dag ett. En politik som tillhandahåller nycklar till det svenska samhället och förmår att vidta åtgärder som bryter segregation och uppkomsten av parallella samhällen.

Vi ska leva med – inte bredvid – varandra. Det, och inget annat, är kristdemokratisk politik.

I en debattartikel på Sydnärkenytt (18/7) gör Anders Svärd (C) gällande att Ebba Busch Thor och kristdemokraterna vill gå ett steg längre än Sverigedemokraterna ”genom att vilja motverka de mångkulturella inslagen i vårt land”. ”Horribelt”, menar Svärd.

Därvidlag är vi helt ense! Ty Svärds beskrivning har absolut inget med kristdemokratisk politik att göra. Det är därför dubbelt upp ”horribelt” att Svärd, som trots allt varit riksdagsledamot, slarvar med fakta och/eller sanning.

Den som vill delta i denna debatt måste kunna skilja på mångkultur och mångkulturalism. Mångkultur är en verklighetsbeskrivning. Mångkulturalism är en ideologi och bygger på en utopisk syn om att ett mångkulturellt samhälle kan skapas utan att grundläggande konflikter kan uppstå mellan olika värdesystem och kulturer.

Mångkulturalismen är lika förkastlig som dess motpol: assimilationspolitiken, som går ut på att utradera det som är annorlunda.

Mångkulturalismen må ha präglat svensk invandringspolitik, men idag vet vi bättre. Ett samhälle behöver ett gemensamt fundament för att kunna ha en mångfald utan att gå sönder. Sverige kan inte reduceras till summan av alla de som har ett svenskt pass.

Vi kristdemokrater menar att även om Sverige är mångkulturellt så kan inte stat och kommuner förhålla sig neutralt mellan dem. En gemensam uppsättning värderingar är en förutsättning för en fungerande mångfald. Vi kan exempelvis inte samtidigt omfamna jämställdheten om vi samtidigt stödjer idéer om att kvinnor och män behöver hållas åtskilda genom könsuppdelade tider i simhallar.

Kristdemokraternas besked till alla som får en ny chans i Sverige är därför följande: Välkomna! Vi har respekt både för er och för era erfarenheter och upplevelser. Men Sverige har också sin historia. Därför vill vi inte medverka till en integrationspolitik som i praktiken fungerar som en smältdegel av kulturella uttryck utan hänsyn till vår egen historia som gett oss en egen kultur, språk och värderingar. I Sverige finns det inte enkom rättigheter utan också skyldigheter.

Den som tror att det går att leda ett land in i framtiden utan att förstå eller erkänna vilka normer och värderingar som är grunden för densamma är lika vilse som den orienterare glömt både karta och kompass när han/hon i dagarna tävlar under O-ringen som går av stapeln i Östergötland.

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-07-22 22:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.