28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kartor vapen mot granbarkborrar

En av alla de avverkningar i granbarkborrarnas spår som genomfördes i fjol, i Brändåsen.En av alla de avverkningar i granbarkborrarnas spår som genomfördes i fjol, i Brändåsen.

Granbarkborrar dödade i fjol granar till ett värde av flera miljarder. Bara i Sydnärke var man tvungen att avverka hundratals hektar. Nu befarar skogsstyrelsen ett nytt svårt år. Nya kartor blir ett vapen mot den fruktade skalbaggen.

Kanske har du under året lagt märke till röda, döda granar ute i våra skogar. De har blivit allt vanligare. Det beror på de omfattade angrepp av granbarkborrar,  en liten skalbagge som i tiotusental kan attackera en gran och döda den. Fjolårets angrepp beror till stor del på det torra och varma året 2018 och att det blev riktigt varmt och torrt i april förra året.

Insekterna orsakade i fjol skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog, framför allt i mellersta och södra Sverige. Värdet av de granar som dött beräknas till flera miljarder kronor. När en gran angrips torkar den och kan då ofta bara användas som brännved. En bråkdel av det värde timret skulle haft i ett friskt träd. Sydnärke är i vissa delar hårt drabbat av barkborrar. hundratals hektar granskog har avverkats under fjolåret på grund av barkborreangrepp, bara i Sydnärke.

Barkborren gillar inte kallt och blött väder. Men trots att sommaren var sval så blev det massiva angrepp. Skogsstyrelsen, den myndighet som hanterar skogsfrågor, befarar nu nya, svåra angrepp i vår och sommar, beroende på hur vädret blir.

Ta bort träd enda sättet

Det enda sättet att stoppa insekternas framfart är att ta bort träd som drabbas, och göra det snabbt. Man kan se om ett träd drabbats, innan det dött och barren blivit röda. Det blir små borrhål i barken och ligger trämjöl i högar runt trädens fot.

Granbarkborreangripen skog nära Vretstorp. 

Därför lanserar nu Skogsstyrelsen en ny karttjänst där skogsägare och andra kan se var i skogen risken är störst för angrepp av granbarkborre. En karta med riskindex inritat med färger. Riskindex, riskfaktorer, är bland annat för torr mark, soliga, öppna lägen, kantzoner mot tidigare avverkade hyggen och områden där träd blåst omkull och ligger kvar. Närheten till andra drabbade områden spelar också in. Framför allt verkar träd från 25-30 år och uppåt drabbas.

Granstockar som torkat under barken efter svårt barkborreangrepp.

­– Vår nya riskindexkarta visar var olika riskfaktorer sammanfaller. Den hjälper skogsägare att styra stegen i rätt riktning så att de lättare kan hitta angreppen när granbarkborrarna åter igen börjar svärma framåt våren, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Kartorna, som alltså går ner på detaljnivå, ska finnas tillgängliga på skogsstyrelsens webbplats samt i en speciell app för smarta telefoner. I början av februari ska också skogsägare kunna se kartorna i skogsstyrelsens skogsägartjänst ”Mina sidor”.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-14 10:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.