Gå till innehåll
Sydnärke
En skidlift går genom en skog täckt av snö.

Sträng kyla gjorde att vi använde mer el än normalt.

Kallt väder gav hög
elförbrukning i januari

Publicerad: 1 February 2024 15:32

Elpriset i januari blev ungefär som i januari. Det vill säga lite högre än resten av året, men ändå betydligt lägre än i december och januari förra vintern. Det blåste ordentligt, vilket gjorde att vindkraften under januari producerade mer el än kärnkraften. Elförbrukningen var högre än förra året. Till stor del hänger det ihop med att det varit ovanligt kallt.

Under januari förbrukades det ungefär 15 100 gigawattimmar el i Sverige. Det är cirka fyra procent mer än en genomsnittlig januarimånad. Konsumtionen påverkas mycket av hur varmt det är i landet. Januarimånaden var ovanligt kall, enligt SMHI. Varje dygn har varit kallare än normalt och under tre dygn var maxtemperaturen under nollan vid samtliga mätstationer. Allra kallast var det i början av januari.

Om vi ser på priset timme för timme var elen som dyrast den 5 januari, mellan klockan 17 -och 18.00, då kostade elen 5 kronor och 89 öre. Flera gånger under slutet av månaden har spotpriset gått ner mot noll.

Lägre än förra vintern

Spotpriset, det vill säga priset som elbolagen köper in elen för, hamnade på 80 öre per kilowattimme i januari i elområde 3 som hela Sydnärke tillhör. Det är ungefär samma nivå som i december. I december 2022 slogs rekord. Då kostade en kilowattimme  269 öre. För ett år sedan, i januari 2023, kostade en kilowattimme 93 öre.

Vindkraft producerade mer än kärnkraft

Strax under 40 procent av elen kom från vattenkraft. Näst mest el producerade vindkraften, som levererade 28 procent av elen. Kärnkraftverken stod för 27 procent. Solkraft presterade trots vintermörkret, 1,9 procent av den el vi använde i januari. Trots att det får mycket uppmärksamhet i medier var det en relativt liten andel el som producerades med fossila bränslen, olja och kol under januari, 1,2 procent av den totala produktionen. Resten är så kallad kraftvärme producerad med biobränslen, i våra fjärrvärmeverk

Februari började med lågt elpris, dryg 8 öre per kwh i dag.

Siffrorna kommer från Nordpool, elbörsen och SCB, Statistiska centralbyrån. Allt utbrutet för vårt elområde av Newsworthy

Annons

Nyheter