Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Viktigt med klimatanpassningsåtgärder

Region Örebro län driver idag flera viktiga verksamheter som är extra utsatta vid extrema väderhändelser. Till exempel har USÖ verksamheter under marknivå, vilka är extra utsatta vid händelse av stora regnmängder med översvämning som följd. Vårdcentraler, bussdepåer och andra samhällsviktiga verksamheter som Regionen driver måste fungera även vid extrema väderhändelser. 

Därför tycker jag att det är viktigt att Region Örebro län aktivt arbetar med både risk- och sårbarhetsanalyser, men också med klimatanpassningsplaner för att på bästa möjliga sätt kunna möta de problem som uppstår, men också för att kunna förhindra stora skador som drabbar våra verksamheter på längre sikt.

Till Regionfullmäktiges sammanträde i oktober har jag därför ställt frågor till Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, och hoppas få svar på om Region Örebro län har en uppdaterad klimatanpassningsplan. På vilka sätt Region Örebro län arbetar med klimatanpassningsåtgärder. Vilka förbättringsområden som finns när det gäller klimatanpassningsåtgärder för att säkra de viktiga verksamheter som Region Örebro län bedriver samt med vilka aktörer Region Örebro län samverkar i klimatanpassningsarbetet.

För mig är det här viktiga frågor som förtjänar tydliga svar.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-11 17:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.