Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
24 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Låt inte sommaren förstöra barnens trygghet

Nu är sommaren här och det är dags för sommarlov för Sveriges hundratusentals skolbarn. För de flesta barn är sommarlovet något de har sett fram emot länge, en tid för härlig ledighet, sol och bad och lek. Men för alldeles för många barn innebär sommarlovet istället rädsla och ångest.

För de tiotusentals svenska skolbarn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck ökar risken att utsättas för bortföranden, tvångsgifte och kvinnlig könsstympning under sommarlovet.Denna sommar blir annorlunda än tidigare somrar, liksom denna vår inte har varit som andra vårar.

Coronapandemin har ökat utsattheten för våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Personer som redan innan pandemin var kontrollerade och hade en begränsad handlingsfrihet har hamnat under absolut kontroll av sin familj. En del barn har fråntagits mobil och dator och levt under konstant bevakning.

Barnrättsorganisationer och expertorganisationer mot hedersrelaterat våld och förtryck har kommit med mycket oroande uppgifter. Men att våra grundskolor har hållit öppna under pandemin har tillsammans med de stora ansträngningar som gjorts för att öka skolnärvaron inneburit ett viktigt skydd för de allra flesta utsatta barn. Nu när skolorna stänger försvinner det skyddet.

Samtidigt som hedersvåldet har ökat i skuggan av krisen så kan reserestriktionerna under pandemin försvåra tvångsgiften, könsstympning och bortföranden. Normalt sett utförs dessa brott i utlandet. Enligt det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck fördes 199 personer, mestadels barn, bort från Sverige år 2019 av hedersrelaterade anledningar. Mörkertalet tros vara stort.

Vi vet ännu inte hur många barn som kommer att berövas rätten till sin barndom denna annorlunda sommar. Vi behöver vara observanta på tecken på om en del av de brott som normalt sker utomlands nu ändrar mönster. I kampen mot hedersvåldet har vi en lagstiftning som hela tiden blir bättre. Vi Liberala Kvinnor är
stolta över de lagskärpningar som blivit resultatet av inte minst Liberalernas kamp för att alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter oavsett var de eller deras föräldrar är födda.

Från 1 juli kommer brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ses som en försvårande omständighet. Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Det är en stor seger för alla barns fri- och rättigheter.

Men det räcker inte. En kartläggning av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck visar på stora brister i samverkan mellan skola och socialtjänst och att många kommuner inte har rutiner för att förebygga och hantera bortförande av barn. Det är oacceptabelt. Kompetensen om hedersrelaterat våld måste öka och ett tydligt barnrättsperspektiv behövs.

Vi Liberala Kvinnor kräver att alla kommuner säkerställer att de har de rutiner och rätt kompetens för att skydda de barn som riskerar att falla offer för hedersrelaterat våld- och förtryck. Inget barn i Sverige ska behöva känna rädsla för att sommarlovet istället för sol och bad innebär en förlorad barndom.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-13 12:46
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.