Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Sätt kvinnors trygghet högt

Det är dags att det dolda våldet i relationer uppdagas och att insatser görs då tecken visar på att någon far illa. Vi ser tydliga signaler på att det tilltänkta skyddsnätet har alldeles för stora hål för att kunna fånga upp de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Det behövs en tydlig nationell handlingsplan i arbetet med att skydda och stötta de utsatta kvinnorna.

När man lyckas mobilisera kraften för att ta sig ur ett destruktivt förhållande trots att man är fysiskt och psykiskt nedbruten, behövs en trygg hand att hålla i så att ett återfall undviks. Var tredje vecka blir en kvinna mördad av sin partner. Det är siffror som inte kan accepteras. Kunskapen hos de myndigheter och organisationer som har sitt syfte att möta dessa kvinnor måste öka.

För den som döms för ett vålds- eller sexualbrott gentemot en närstående finns det med nuvarande och föreslagen lagstiftning ingen möjlighet att utfärda kontaktförbud med elektronisk övervakning vid frisläppandet, förutom om hotbilden är stor. Vi menar därför att lagen behöver kompletteras så att det ska bli lättare att utdöma elektronisk övervakning. Det bör även bli lättare att få till ett kontaktförbud mot en man som riskerar att utsätta kvinnan för våld. I de fall kontaktförbud överträds ska skärpta straff utdömas. Det måste bli kännbart att överträda ett kontaktförbud. Vid ringa överträdelse bör böter bli norm.

När en kvinna tragiskt nog bragts om livet är det viktigt att en noggrann utredning alltid görs för att kartlägga händelseförloppet som lett fram till dödsfallet. Inte sällan är hotbilden uppdagad sedan innan, att kontaktförbud inte har fungerat eller att mannen sedan tidigare varit känd för liknande brott mot andra kvinnor.

Vi ser också ett behov av att information ges till offret när dennes förövare har permissioner eller släpps ur fängelse. Idag finns möjligheten att ha förbud för förövare att kontakta personer, men inte möjligheten att begränsa det geografiska område en förövare får röra sig fritt i. För att offret ska kunna känna sig trygg ska det vid grova brott finnas möjlighet att begränsa gärningsmannen för att skapa frizoner för brottsoffret. Kvinnors trygghet både i hemmet och i det offentliga rummet måste stärkas.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-03-31 22:39
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.