09 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Viktigt slå vakt om vårt mångkulturella samhälle"

Alltför ofta kan man höra politiska företrädare från olika partier engagerat tala om svenska värderingar som något värt att slå vakt om. Dock har jag inte hört någon som på ett enkelt och tydligt sätt kunnat beskriva vad begreppet står för, inte heller vem/vilka som för framtiden ska kunna bestämma vad som är just svenska värderingar.

Tyvärr är det väl så att fenomenet är ytterligare ett exempel på att andra partiers företrädare sneglar på Sverigedemokraternas framgångar där ”bevara Sverige svenskt” varit ett uttalat mål.

Ebba Busch Thor går ett steg längre genom att vilja motverka de mångkulturella inslagen i vårt land. För mig är detta ett rent horribelt resonemang. Var skulle Sverige stått i dag om vi inte under århundraden hade påverkats av andra kulturer samtidigt som vi utvecklat vår egen? Svenskar har rest till andra länder och kommit hem med nya idéer. Betydelsefullare är att många ungdomar skaffar sig viktiga delar av sin utbildning utanför Sveriges gränser och träffar medstuderande från olika länder vilket inte sällan leder till nya värderingar. Ofta händer också att man finner sin livskamrat under dessa studieår.

Inom EU med sina 27 medlemsländer råder fri rörlighet när det gäller människor, kapital och varor. Många svenskar väljer att jobba ett antal år i något annat EU-land, även pensionärer väljer andra länder för sitt boende. I båda fallen påverkas dessa svenskar rörande sina värderingar.

Historiska exempel finns då många flyttat till Sverige från andra länder av olika skäl. I dag talas mest om dem som kommer hit som flyktingar. Att Sveriges ledande ställning inom järn- och stålhantering grundlades när skickliga yrkesmän valde att flytta hit från Vallonien i Belgien under 1600-talet nämns numera inte så ofta. Den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen, i kombination med den kompetens de vallonska smederna hade med sig skapade förutsättningar för den svenska metallindustrins utveckling.

Som en effekt av krig och arbetslöshet har Sverige tagit emot många flyktingar i Sverige. De har kommit från europeiska, afrikanska och asiatiska länder för att nämna några exempel. Dessa flyktingar har haft stor betydelse för Sveriges snabba utveckling under 1900-talet – vi svenskar har inte räckt till för att förse industrin med arbetare. Fortfarande är vi mycket beroende av alla dessa nya svenskar som inte minst gör avgörande insatser inom olika, för välfärden helt avgörande, områden som sjukvård och hemtjänst.

Men under slutet av 1800-talet och början av 1900 var det många svenskar – ca 1 miljon – som tvingades utvandra till Amerika för att få en chans att överleva. Svenskar som drog till Amerika kom att påverka utvecklingen av USA på samma sätt som nya svenskar under århundraden har påverkat utvecklingen i Sverige.

Jag är alldeles övertygad om att den kulturpåverkan som pågått under århundraden både i Sverige och andra länder och som bland annat är en följd av internationaliseringen kommer fortsätta, det är bra.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-07-18 22:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.