Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 November 2022
Tipsa: 073-629 83 19

“Kollektivtrafik för alla”

Vi får ofta synpunkter från våra medlemmar i pensionärsföreningarna om brister i kollektivtrafiken. De senaste åren har stora förändringar genomförts både på landsbygden och i tätorterna. Förändringarna har genomförts främst av ekonomiska orsaker. Tyngdpunkten har tidigare varit att stimulera kollektivtrafik av miljöskäl, men vad hjälper det att satsa stora summor på att anpassa kollektivtrafiken om en stor del av användarna inte kan ta sig till hållplatsen? 

Införandet av närtrafik på landsbygden är bra och motsvarar den flextrafik som togs bort i länets större tätort Örebro. Pensionärsrabatten för resenärer som är 70 år och äldre är bra, men hur många kan använda den, när bussar dras in och avstånden blir längre. Studier visar att hushåll under 75 år har större tillgång till bil än hushåll över 75 år. 

Vi blir allt fler äldre. Under kommande decennium ökar antalet äldre +75 år med 50%. En stor del av de äldre lever i ensamhushåll och många lider av ofrivillig ensamhet. Utredningar har visat att andelen äldre personer, 75 - 90 år, som använder kollektivtrafik minst en gång i veckan avtar kraftigt vid längre avstånd till hållplatsen. Om avståndet till hållplatsen är mer än 500 meter är det endast 40% av de äldre som kan resa med kollektivtrafiken jämfört med 69% om avståndet är högst 200 meter. 

Konsekvenserna av långa avstånd till busshållplatsen och färre busslinjer samt indragen flextrafik leder till minskade sociala aktiviteter och deltagande i samhällslivet. I slutändan leder det till sämre mental hälsa. Så vill vi inte ha det! Kollektivtrafiken ska vara till för alla. • Även äldre personer vill vara aktiva och delta i samhällslivet. Det är nödvändigt att hänsyn tas till de äldres förutsättningar att resa. 

• Med våra erfarenheter och synpunkter från äldre resenärer vill vi i PRO vara delaktiga och bidra i utvecklingen av kollektivtrafiken så att vi får en kollektivtrafik för alla. 

• Närtrafiken kan och behöver utvecklas med generösare regler där resenären får inflytande på resmålet. 

• Nu förväntar vi oss att de vallöften som är givna om flextrafikens återinförande verkställs och att flextrafiken, där den redan är etablerad, bevaras.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-20 14:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla