Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Kissproblem – endast toppen av ett isberg?

Transport ordnar flera manifestationer på Järntorget i Örebro. Vi vill lyfta problematiken att färdtjänstförarna inte kan ta kisspaus eller ha någonstans att vara i väntan på köruppdrag.

Detta är en högst basal, grundläggande rättighet att kunna ha möjlighet att kissa på arbetstid. Det finns domar och praxis på detta.

Det är dessutom en jämställdhetsfråga. Det är betydligt svårare för kvinnor utan tillgång till toalett. Tänk om – tänk rätt!

Men det handlar inte bara om rätt till toabesök utan om återhämtning i stort. Det gör att vi håller över tid, stressar ner, orkar mer & mår bra.

Du ska kunna lämna fordonet, sträcka på benen, få frisk luft, kunna ta en kopp kaffe, prata med kollegorna. Arbetet är idag alltför ensidigt, hårt styrt och bundet. Förarna upplever också att de får besvär i knän, axlar, rygg och nacke. Arbetspauser är viktigt och nödvändigt för att vi skall hålla ett helt arbetsliv.  

Länstrafiken i Örebro kräver att hemområdet skall vara järntorget. Vad är ett hemområde? – jo det är där våra färdtjänstförare måste vänta på nästa köruppdrag.

Med så många upphandlade åkare blir det ogörligt att varje åkare var för sig ska kunna hyra egen lokal vid järntorget. Detta är en fråga som måste samordnas via Länstrafiken. Att i upphandling ställa krav på uppehåll vid järntorget är helt enkelt ogörligt i praktiken.  

Förare kan inte hitta parkering, (vem ska dessutom betala för parkeringen?) kan då inte lämna sitt fordon för sina arbetspauser vid järntorget. Ingenstans finns toalett. Vad gör de? Jo de tvingas åka till sin depå där det finns pausrum, toalett, parkering osv.  

Vad blir resultatet av detta? När Länstrafiken lägger ut en körning så befinner sig då föraren inte inom det angivna hemområdet och riskerar då att få försening med avvikelse, missnöjd kund eller rent av viten från Länstrafiken för försening. Risken är stor att föraren trycker lite extra på gasen för att minimera förseningen. Felaktigt men högst mänskligt. Vi vill ju alla göra ett bra jobb och erbjuda hög servicegrad.

Färdtjänstförarna sitter i kläm. De kan inte uppehålla sig på järntorget och riskerar försening om de åker till depån. Åkaren bli inte glad om det senare leder till avvikelse eller vite. I vissa fall så kräver åkaren till och med att föraren skall betala för vitet. - HELT oacceptabelt.

Att du som färdtjänstförare dessutom har krav på dig att meddela BC när du behöver gå på toa? Snacka om integritetskränkande! ”Gustavsson” som vi läste om tidigare i veckan, fick NEJ från BC att få kissa.

Finns lösning?

Om Länstrafiken utökar hemområdet så depån inryms i hemområdet, eller om depå definieras som del i ett pausområde. Detta är enklaste lösningen. Då finns det pauslokaler, toalett, vilrum, micros och kaffe för personal. Åkarna ges reell möjlighet till arbetsgivaransvar för sin personal.

Länstrafiken kan också ta sitt samordningsansvar och ordna lokaler för alla åkare och deras personal. Detta utmanande rent logistiskt att hitta parkering för alla färdtjänstfordon på järntorget.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-26 15:22
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.