Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Förslag för att klara krisvinter

I vinter väntas elpriserna stiga till extrema nivåer. Vi har en inflationstakt på drygt 10 procent. Matpriserna har ökat med 16 procent. Dieseln kostar omkring 27 kronor litern. Boräntorna har rakat i höjden. Rekordstora hyreshöjningar befaras.  

För att inte vanligt folk ska gå under i vinter måste regeringen agera. LO lyfter i ett krisvinterprogram de mest akuta reformerna. Därutöver krävs satsningar för full sysselsättning och investeringar i välfärden. Regeringen måste prioritera:

1. Sänkta elpriser. Inflationen beror främst på elpriserna och slår hårt mot hushåll och företag. För att pressa tillbaka inflationen behöver elpriserna pressas tillbaka. Svenska Kraftnäts elprisstöd för det gångna året är ett steg på vägen, men hushållen behöver större förutsägbarhet.  Betala skyndsamt elprisstöd till hushåll och företag. Stöd ska skydda mot höga priser, inte leda till hög förbrukning. Utveckla programmen för energibesparing hos företag, hushåll och offentliga inrättningar. Sänk elpriset genom statlig inverkan.

2. Bättre a-kassa och slopad karens. I ekonomiskt svåra tider är goda ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet särskilt viktigt.  Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen och trappa inte ned ersättningen under arbetslöshetsperioden. Avskaffa karensavdraget.

3. Sänkt kostnad för drivmedel och rättvisare skattelättnad för arbetsresor. Över 800 000 av LO-förbundens medlemmar tar bilen till jobbet. Cykel eller kollektivtrafik är sällan ett alternativ i glesbygd eller för den som arbetar kvällar, helger och nätter.  Sänk tillfälligt skatten på bensin och diesel. Inför en skattelättnad för arbetsresor, både med kollektivtrafik och bil. Höj den skattefria milersättningen för bil i tjänsten.

4. Stärkt barnbidrag. Höjda levnadsomkostnader slår särskilt hårt mot barnfamiljer med små marginaler. Förstärkt barnbidrag hjälper familjer genom vintern. Betala ut ett extra barnbidrag till jul.

5. Pausat amorteringskrav. Räntorna har höjts rejält och pressar hushållen. Amorteringskravet bidrar till att ytterligare tynga vardagsekonomin. Pausa amorteringskravet.

6. Beredskap att förstärka systemet för korttidsarbete. Det statliga stödet vid korttidsarbete ger företag stöd vid tillfälliga och oförutsedda ekonomiska svårigheter. Det var en viktig åtgärd under pandemin. Förstärka systemet med stöd vid korttidsarbete.  

Vi tar vårt ansvar. Nu måste regeringen visa hur den ska ta sitt ansvar för att inte arbetarna ska fara illa under vintern.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-14 12:23
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla