Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Företagen stärker välfärden

I Örebro län finns det många duktiga och drivna entreprenörer som etablerar och utvecklar företag. De bidrar till samhället och skapar arbetstillfällen som i sin tur leder till en stärkt välfärd. Under pandemin har många företag haft stora utmaningar, andra branscher har gått bra och utvecklats.

På ett lunchmöte tillsammans med Företagarna, Svenskt Näringsliv och flera länsaktiva företagare fick vi tillfälle att samtal kring utmaningar och möjligheter för att näringslivet ska kunna utvecklas, expandera och skapa fler jobb.

Återstarten efter pandemin kommer inte kunna ske om vi inte låter företagarna arbeta med sin fulla potential. Det kräver ett ändrat mind-set och en förändrad kultur och inställning från beslutsfattare samt offentlig sektor. Vi är övertygade om att Örebro län kan mer och att Sverige som land kan bli mer företagsvänliga.

Tre delar som vi anser är viktiga för tillväxt och ett starkare näringsliv är:

För det första, brott och trygghet. Det är ett stort problem med brottsligheten som drabbar butiker, besökare och näringslivet. Stöldligor som stjäl maskiner och verktyg från byggfirmor, butiksägare som får utstå ett hänsynslöst stjälande med hot och glåpord mot anställda som följd men också skadegörelse som klotter och krossade fönsterrutor. Det är ohållbart och bidrar till en hopplöshet hos näringsidkare. Vi vill se fler poliser för ett snabbt agerande, slopad straffrabatt, fler åklagare för att snabbare klara upp brott men också fler kameror samt ökade anslag till tullverket.

För det andra, regelkrånglet och det offentliga systemet. Alltför många vittnar om svårigheter att söka stöd till olika investeringar, det är byråkratiska hinder med mycket administration och långa väntetider. Offentlig sektor, kommuner och myndigheter, måste bli mer effektiva i hanteringen. Näringslivets administrativa börda och regelkrångel måste förenklas. Det gynnar företagsutvecklingen, tillväxten och stärker samhället.

För det tredje, utbildning. Grunden för individens förutsättningar börjar med en lyckad skolgång. Idag är det alltför många elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg att söka till gymnasiet, det är ett problem i hela landet men Örebro län sticker ut. Vi vill utöka utbildningstiden i grundskolan, stärka elevhälsan för ökat välmående men också låta lärare vara lärare. Idag läggs mycket tid på administrativa uppgifter.

Moderaterna är företagarnas parti. Skapandet av förutsättningar för företag att anställa fler, kompetensutveckla och enkelt få stöd och hjälp från kommuner och myndigheter får inte stanna upp.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-19 11:46
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.