Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Ingen distansundervisning i Kumla och Hallsbergs högstadier

I dag fattar regeringen beslut om att även högstadieskolor ska kunna stänga på distans. Hur det blir i Sydnärkenytts område är ännu inte helt klart. Skolcheferna hade i morse ett möte på länsnivå, där smittskyddspersonal också deltog. Några kommuner har bestämt hur man gör, andra inte. I Askersunds kommun blir det viss distansundervisning på Sjöängsskolan

Beskedet kom förhållandevis nära inpå terminsstarten. De flesta skolor har terminsstart på måndag. Det gör att tiden att fatta beslut på är ovanligt kort. Kommunerna jobbar i vissa fall fortfarande med besluten. Klockan tickar. Läsåret börjar på måndag.

I Hallsbergs kommun blev beslutet att inte införa distansundervisning på kommunens två högstadieskolor i dagsläget.

– Baserat på det smittläge vi har i regionen är distansundervisning inte befogad. Vi inleder istället ett arbete med att se över lokaler, komprimera skoldagen samt att använda det vi kallar använda hemklassrum. Hemklassrum ska införas och provas innan det blir tal om distansundervisning, säger Jonas Bergman Wallin, tillförordnad skolchef i Hallsbergs kommun.

Han utlovar också information till vårdnadshavarna, innan måndag.

Med hemklassrum menas att så mycket av skoldagen som möjligt ska ske i samma klassrum, hemklassrummet.

Viss distansundervisning på Sjöängsskolan

I Askersunds finns bara ett högstadie, Sjöängsskolan. Där kommer bara niondeklassarna vara på plats hela veckan. Årskurs sju och åtta kommer att växla mellan distansundervisning hemma och undervisning på plats i skolan varannan dag. Precis som i slutet av höstterminen kommer elever med speciella behov att få undervisning på plats hela tiden.

I Lekebergs kommun är niorna hemma och har distansundervisning måndag den 11, åttondeklassarna i morgon, tisdag den 12, medan sjundeklassarna är hemma på onsdag den 13. Sedan börjar man om.

– Vi har få fall av Covid-19 bland våra elever just nu och har därför bestämt att vi kommer ha undervisning på plats på våra högstadier på måndag. Vi börjar så. Men vi kommer ändå vidta flera åtgärder för att minska risken för smittspridning, säger Ann-Sofie Wennerstrand, förvaltningschef i Kumla.

Från Laxå kommun har vi så här långt inte fått några besked.

Fortsatt distansundervisning på gymnasiet

På Alléskolan och Allévux fortsätter undervisningen på distans, med vissa undantag.

– Undantagen görs i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger chefen för Sydnärkes utbildningsförbund, Marie Kilk.

Texten uppdaterad 11 januari klockan 06.44

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-08 13:26
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.