Gå till innehåll
Sydnärke / Brott

Hundägare i Sydnärke
dömd för djurplågeri

Publicerad: 2 April 2024 15:16

När hundägaren från Sydnärke uppsökte en veterinär var hunden i så dåligt skick att den fick avlivas omedelbart. Det här inträffade 12 oktober 2022.
Veterinären bedömde att hunden hade lidit av dålig tandhälsa under lång tid, minst ett år. Dessutom var den tovig i pälsen och hade alldeles för långa klor.

Nu har hundägaren dömts för djurplågeri. Enligt tingsrätten är det uppenbart att hundägaren skulle ha kontaktat veterinär långt tidigare än han nu gjorde.
Hundägaren döms till 120 dagsböter à 640 kronor (76 800 kronor). Dessutom ska han betala kostnaden för försvarsadvokaten: 6 009 kronor och han ska betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Fakta om dagsböter

I domstolen kan den som är skyldig bli dömd till dagsböter, penningböter och normerande böter. Den vanligaste bötesformen är dagsböter.

Dagsböter är konstruerade så att domstolen utdömer ett visst antal dagsböter och fastställer hur stort belopp en dagsbot utgör.

Antalet dagsböter motsvarar det begångna brottets straffvärde: det varierar mellan 30 till 150 dagsböter.

Dagsbotens storlek baseras på den dömdes inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Anledningen till detta är att samma bötesbelopp skulle slå mycket hårdare mot en ekonomiskt svag person jämfört med en välsituerad.

I klartext innebär det att. två personer som döms för samma straff kan få olika böter beroende på deras ekonomiska situation.

Dagsbotsbeloppet kan bestämmas från 30 kronor till 1 000 kronor. Som lägst kan det sammanlagda beloppet av dagsböterna uppgå till 750 kronor, uppåt finns ingen gräns, eftersom den straffskyldiges inkomst utgör grund för beräkningen.

Annons

Nyheter