15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Beslutat om höjda priser inom sjukvården

Region Örebro Län meddelade under måndagen att man kommer höja priset för tjänster, och vissa tjänster som tidigare varit gratis kommer börja kosta. Bland annat att åka ambulans.

Från och med årsskiftet gäller nya patientavgifter i Region Örebro län. Flera avgifter kommer att förändras och några nya avgifter tillkommer. Avgiften för besök till läkare vid vårdcentral, ökar från 150 till 200 kronor.

Ambulanssjukvård ny avgift

Ett besök på akutmottagning blir 120 kronor dyrare än i dag och kommer kosta 400 kronor. Ett sjukvårdsbesök via video (digitalt vårdbesök) kommer att kosta lika mycket som ett fysiskt besök det vill säga 200 kronor.

Ambulanssjukvård är en ny avgift och innebär att ambulanssjukvård är likställt med ett sjukvårdsbesök. Avgiften för ambulanssjukvård blir 200 kronor. En annan förändring 2020 är att ett besök för sjukvårdande behandling via telefon blir avgiftsbelagd och kommer kosta 100 kronor.

Uteblivandeavgift och sen avbokning

Fler kommer omfattas av uteblivandeavgiften till vårdverksamheter i Region Örebro län. Efter 1 januari kommer denna avgift också omfatta psykiatri för barn och unga vuxna, barn- och ungdomshabiliteringen samt tidsbokade undersökningar, till exempel röntgenundersökningar, endoskopi och provtagningar.

Om avbokning sker senare än 24 timmar före besöket måste patienten betala vad besöket skulle ha kostat

Maxbelopp och högkostnadsskydd

Vården i Region Örebro län bekostas främst av skattemedel, men en liten del betalar patienterna via avgifter när man nyttjar vården.

Maxbeloppet för öppenvårdsbesök är 1150 kronor för en 12-månadersperiod, därefter träder högkostnadsskyddet in och inga fler avgifter debiteras under resten av perioden. (ABj)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-16 11:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.