Gå till innehåll
Sydnärke
En damm med vass i.

Det är blött i Sydnärke just nu. Vattnet har dessutom nått ner till grundvattnet och fyllt på både stora och små magasin. Foto: Henrik Östensson

Höga grundvattennivåer
i hela Sydnärke

Publicerad: 29 February 2024 9:15

Under flera år, egentligen ända sedan 2016 har grundvattenmagasinen i Sydnärke inte mått så bra. Flera torrår har gjort att framför allt de stora trögrörliga grundvattenmagasinen, som ligger djupt, inte riktigt kommit ikapp. Men även nivåerna i de små grundvattenmagasinen har varit oroande låga i perioder. Men nu är grundvattnet ikapp, återställt. Nivåerna är över det normala, eller mycket över det normala i hela Sydnärke.

Torråren gjorde bland annat att SGU flög med en helikopter med ett slags antenn hängande under helikoptern för att kartlägga grundvattenmagasin och därmed trygga vattenförsörjning i framtiden. Ungefär hälften av hela landets befolkning får sitt dricksvatten från stora grundvattenmagasin. Bland annat Hallsberg och Kumla, även om man där förstärker grundvattnet med vatten från Tisaren.

Även om det faktiskt var en rejält torr period i början av sommaren 2023 har nederbördsrekorden avlöst varandra under framför allt sensommaren och hösten. Men även vintern har varit ovanligt nederbördsrik. Att det är rejält mättat med vatten har alla kunnat se. Vi har haft flera översvämningar i Sydnärke under januari och februari. Nu har vattnet även nått ner till grundvattnet.

Nu har det fyllt på

Man skiljer på små och stora grundvattenmagasin. De små ligger ganska grunt, ungefär 2-5 meter djupt, ibland grundare. Det är det vattnet som sipprar fram om du gräver ett djupt hål i marken, eller har en grävd brunn. De består av små tomrum i marken och fylls rätt snabbt när det regnar. Men den nivån sjunker också fort när det är torrt. Stora grundvattenmagasin ligger djupare, 5- 6 meter och nedåt. De rymmer mer vatten och är trögrörligare. Det tar tid innan de fyller på, men det går också mer långsamt innan nivån i dem påverkas av torka.

Ett stort grundvattenmagasin kan exempelvis vara en stor grusås.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna över det normala eller mycket över det normala i hela Sydnärke.

Det gäller även de stora grundvattenmagasinen i Sydnärke. Nivåer över det normala eller mycket över det normala. Där var det så sent som förra sommaren lägre nivåer än normalt,

Tryggare om det blir torka

Vad innebär det för dig och mig då?

För oss med egen brunn innebär det att man kan känna sig lite tryggare om det kommer en torrperiod i sommar. Det samma gäller troligen jordbruket. Det kan bli torka även med bra grundvattennivåer, men är de bra innan torkan kommer brukar effekterna av torkan bli mindre allvarliga.

För kommunala vattenbolag som tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin innebär de höga nivåerna mindre oro, även om det skulle bli ett torrt år. Kanske kan man slippa bevattningsförbud, som förekommit några gånger.

Men allt vatten kan också skapa problem. Förutom det uppenbara, översvämningar och blött i skog och mark så kan grundvatten och ytvatten sippra in i brunnar från fel håll och förorena vattnet. Speciellt om brunnarna är lite otäta i de övre ringarna. En annan risk är att det höga grundvattnet för med sig föroreningar från en avloppsinfiltration till en dricksvattenbrunn.

För kommunala VA-nät kan högt grundvatten innebära att det sipprar in allt för mycket vatten i avloppsnäten. Det skapar problem i reningsverken, som då inte riktigt hinner med.

Fakta om grundvattnet kommer från SGU, Sveriges geologiska undersökningar. Det mäts i speciella rör som finns lite här och där.

Annons

Nyheter