Gå till innehåll
Sydnärke / Näringsliv
En gammaldags telefon som sitter på ett träbord.

En gammal bakelitlur. Nu historia i större delen av Sydnärke.

Historiskt teknikskifte
skedde i det tysta

Publicerad: 1 December 2023 10:19

Igår skedde en stor rätt historisk förändring nästan helt i det tysta. Telia släckte då ner det fasta kopparnätet i en lång rad orter i Sydnärke. Bland annat i Hallsbergs tätort, Fjugesta tätort och Laxå tätort. För några år sedan fick nedsläckning av televäxlar och kopparnät stora rubriker, nu sker det i det tysta.
– Förklaringen är att våra kunders beteende ändrats i betydligt högre tempo än vi rivit kopparnätet, säger Iréne Krohn presschef på Telia.

Nedsläckningen och rivningen av det gamla kopparnätet för fast telefoni inleddes i liten skala redan 2010. Sedan har arbetet successivt ökat tempot. Först revs det fasta nätet på landsbygden. Kanske var det också där rivningen innebar störst problem, eftersom det ofta inte finns möjlighet till bredband via fiber på landsbygden. Många hade bredband via det gamla kopparnätet, så kallad ADSL. Oavsett vilka lösningar man sedan hittat är detta sedan flera år historia på landsbygden.  De flesta på landsbygden hade förlorat sin fasta telefoni redan runt 2020. För flertalet landsbygdsbor är det just tillgången på internet som varit problemet när kopparnätet släcktes. De mobila lösningar som erbjudits har inte alltid varit problemfria. Masterna på landsbygden är ofta överbelastade när det kommer till datatrafik.

Fast telefoni ingen stor fråga längre

Det är dock rätt länge sedan samtal via fast telefoni var en stor fråga för större delen av befolkningen. Från att ha varit något som i stort sett alla  företag, organisationer och  hushåll i Sverige hade har det blivit allt mer ovanligt.

Redan för tio år sedan insåg nog de flesta att epoken där de flesta hade ett fast telefonabonnemang, en telefon med sladd hemma, var på väg att ta slut, ävern om många hade kvar sin fasta telefoni. I slutet av 2013 fanns 3,7 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.

Den sista aktuella uppgiften är 2022, då det fanns drygt 1 miljon fasta telefonabonnemang. Nu, i slutet av 2023 har den siffran sjunkit till 154 000. Det är många år sedan mobilen blev var mans egendom. Efter hand har nog de flesta insett att man bara behöver den när det kommer till att prata i telefon.

Att folk helt enkelt inte har någon fast telefonlina är den enkla förklaringen till att nästan ingen märker, när Telia stänger det fasta telefonnätet och plockar bort gamla telefonväxlar. I tätorter, som Hallsberg, Fjugesta och Laxå finns dessutom andra fungerande lösningar för bredband numera.

En trästolpe med trådar på.

Luftledningarna, i den mån de fanns kvar, plockas ofta ner när nätet stängs av

Gammal teknik

Varför tas då det gamla fasta telefonnätet bort? Tja. Det blir allt färre som använder det och kostnaderna för att underhålla det blir allt högre. Nätet är i snitt 60 år gammalt. Men många delar är betydligt äldre än så. Tekniken har ju inte fortsatt att utvecklas, inte någon, någonstans i världen, utvecklar fast telefoni med kopparkabel. Det gör att det både börjar saknas reservdelar och kunnande.

När nätet släcks blir de gamla kopparledningarna som ligger i jorden kvar som plast- och metallskrot. Kanske något för framtidens arkeologer. Växlarna tas bort. Ibland rivs de små kojor, hytter som inhyst växlarna, ibland överlåts de på privata fastighetsägare, kanske blir de förråd och liknande. I de få fall där telefonen överfördes med luftburna ledningar plockas ledningarna ner successivt.

Igår, det vill säga den sista november 2023 släcktes det fasta telefonnätet på följande platser:

Hallsbergs kommun

 • Hallsberg
 • Hjortkvarn
 • Kungsvallby
 • Pålsboda
 • Sköllersta
 • Vretstorp
 • Östansjö

Laxå kommun

 • Finnerödja
 • Hasselfors
 • Laxå
 • Röfors

Lekebergs kommun

 • Brohyttan
 • Fjugesta
 • Hidingebro
 • Lekhyttan
 • Mullhyttemo

Mariedamm släcktes redan i mars. Övriga platser i Askersunds kommun, inklusive Askersunds tätort släcks ner den 31 mars nästa år. När det fasta telefonnätet försvinner i Kumla är inte klart än. Men 2026 ska de sista resterna av nätet vara borta i hela landet, även Stockholm och Göteborg.

– Naturligt kommer det bli så att de lite större orterna kommer på slutet, säger Iréne Krohn

Även modernare teknik släcks ner

Som om det inte den stora teknikomvandlingen räckte kommer även stora delar av mobilnätet släckas ner fram till 2026. Det är mobilnäten 2G och 3G som ska släckas ner. Även där är förklaringen att det är gammal teknik som inte utvecklas längre och används allt mindre.

2G lanserades redan 1991. Det var det mobilnät som då ofta kallades GSM. Den moderna efterföljaren till det gamla NMT-nätet. 2G innebar bättre samtalskvalitet och möjlighet att skicka bland annat SMS. 2G används i princip inte längre av mobiltelefoner. Men ofta för styrning av olika apparater, larm, övervakning och liknande. Även uppkopplade system i en del bilar använder 2G eller 3G. Där kan det bli en del problem.  3G lanserades 2006 och innebar högre kapacitet för dataöverföring. 3G fungerar fortfarande i många mobiltelefoner. Orsaken till att dessa båda äldre system släcks ner är att teleoperatörerna behöver kapaciteten för att utveckla och förstärka nätet för de system som används i dag. 4G och 5G. Nedsläckningen av 2G och 3G kommer inte innebära särskilt stor påverkan för oss användare.

Fanns fördelar

De flesta anser nog, i likhet med redaktören,  att teknikskiftet inneburit mest fördelar. En sak som dock var bra med det gamla systemet med fasta telefoner var telefonkatalogen, något som nästan verkar ha fallit i glömska. I stort sett alla hade ju fast telefon och fanns därmed med i telefonkatalogen. Det gjorde att det var betydligt lättare att hitta människor än i dag. Jo, även vi på Sydnärkenytt kan söka på nätet. Men långt ifrån alla människor har sitt nummer synligt på söktjänsterna.

Annons

Nyheter