Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Granbarkborrarna fortsätter döda skog

Det står gott om döda granar kvar ute i Sydnärkes skogarDet står gott om döda granar kvar ute i Sydnärkes skogar

Trots att det gått tre år sedan den rekordvarma torrsommaren 2018 fortsätter granbarkborren att härja i våra skogar. Trots att flertalet experter trodde angreppen skulle minska under 2021 har skadorna fortsatt på en historisk hög nivå. Miljontals granar har dött sedan angreppen började 2018.

Det är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet som gjort en årlig inventering

Drygt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i år,  vilket är lika mycket som under 2020.

– Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla skogsaktörer för att bryta trenden, säger Kerstin Ström, projektledare för projektet Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.

Värst skador på granskog har vi här i Svealand där ungefär 4,3 miljoner kubikmeter gran har dödats under 2021. I Götaland är motsvarande siffra ungefär 3,9 miljoner.

Värst i Svealand

– De största volymerna skadad skog är i Södermanland, Östergötland och Örebro län, säger Sören Wulff på SLU, som ansvarat för inventeringen.

I länet är det Sydnärke och östra Närke som är svårast drabbade.

En stor andel, 80 procent, av de granar som angripits av barkborrar står kvar i skogen döda. Orsaken är helt enkelt att skogsbrukarna inte har hunnit med. Situationen är extraordinär. 

– Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka än  mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra mer utifrån våra olika roller och ansvar, säger Kerstin Ström från skogsstyrelsen.

Angriper i tusental

Granbarkborren som är en liten skalbagge angriper granar i tusental, gräver sig in under barken, gräver gångar under barken och dödar trädet. Om det inte huggs ner kort efter angreppet torkar det stående och tappar i i princip hela sitt ekonomiska värde.

Det har dött många gånger mer skog än vad som exempelvis fälldes i Stormen Gudrun. De barkborreangrepp som drabbar våra granar började som en direkt följd av den mycket torra och ovanligt varma sommaren 2018. Barkborrarna kunde då svärma flera gånger vilket orsakade en explosionsartat tillväxt, som sedan fortsatt,

Inventeringen har utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen. 

Man mäter skog i skogskubikmeter. Lite förenklat kan man säga att en vuxen gran på cirka 70 år utgör 1-2 skogskubikmeter,

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-25 11:11
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.