Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

"Givetvis ett tråkigt och jobbigt beslut"

Det kommer bli tomt på busshållplatserna när mer än 10 busslinjer i Sydnärke försvinner. Arkivbild. Hållplatsen på bilden har inget med artikelns innehåll att göra.Det kommer bli tomt på busshållplatserna när mer än 10 busslinjer i Sydnärke försvinner. Arkivbild. Hållplatsen på bilden har inget med artikelns innehåll att göra.

Det är klart att det här beslutet är jättetufft för de som drabbas av indragna busslinjer. Det har vi förståelse för. Vi insåg för flera år sedan att vi skulle behöva rejäla, tuffa besparingar. Vi drogs med underskott på 60-70 miljoner i Länstrafiken. säger Nina Höijer, (S) ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län, som bland annat hanterar Länstrafiken.

– En orsak var satsningar på nya linjer vi gjorde för något tiotal år sedan som slog fel, fortsätter Nina Höijer.

Beslutet att ta bort drygt tio busslinjer samt förkorta ytterligare ett antal togs för drygt 1,5 år sedan. Inför beslutet gjordes en utredning där man helt enkelt identifierade de linjer som har allra sämst passagerarunderlag. 

Nina Höijer (S) ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i reegion Örebro län. Nina Höijer (S) ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i reegion Örebro län.

– Det är dem vi nu tar bort. De flesta är det vi kallar skolbusslinjer. Det vill säga linjer där de allra flesta som åker är elever från grundskolan. Övriga tider har bara dessa bussar enstaka passagerare. Grtundskoleeleverna kommer ju nu kunna åka buss med skolbussar som kommunerna  ordnar. Men vi vet ju att även andra drabbas. Någonstans runt tre-fyra procent av de som åker buss dagligen drabbas.

Mest pengar sparar man på linjer som man kallar parallelltrafik, det vill säga bussar som går parallellt med järnvägen.

– Där kan man ju fortfarande ta tåget.

Nina Höijer berättar att utredningen som låg till grund för beslutet gjordes innan pandemin. Men att pandemin ytterligare försämrat ekonomin i Länstrafiken.

– Vi har ju tappat hälften av biljettintäkterna.

Föräldrarnas ansvar

Hon har förståelse för de gymnasielever som drabbas av nedlagda busslinjer.

– Det är klart att det ställer till problem. Jag tycker det är jättetråkigt att behöva göra något sådant här. Men jag har fått signaler att man jobbar för att lösa de här problemen genom att låta gymnasieleverna åka med  de kommunala skolbussarna.

Enligt vad Sydnärkenytt erfar är dock inte några sådana lösningar på plats ännu.

Hon vidhåller också att just gymnasielever i första hand är föräldrars ansvar.

– I grundskolan är ju skolskjutsar ett kommunalt ansvar. Men för gymnasielever finns inget sådant formellt ansvar.

“BRT kommer inte öka Länstrafikens kostnader

BRT kommer inte kosta regionen mer

Nina Höijer hävdar också att satsningen på BRT, superbussar, med nya bussfiler i Örebro, inte tar resurser från Länstrafikens övriga budget. 

– Satsningen är ju i första hand frågan om infrastrukturen, själva filerna, den ombyggda gatan, busshållplatser och liknande. Vi kommer inte investera i nya bussar.

Men just nya, längre så kallade superbussar har ju framställt som en rätt viktigt del av BRT-satsningen?

– Vi kommer inte behöva köpa nya bussar på flera år. Först när andra bussar ska ersättas kommer vi diskutera om det ska bli längre, annorlunda bussar. Det kommer rymmas i den ordinarie budgeten för Örebro. Vi har 68 bussar i staden. Det ska inte bli fler, men vi kommer byta ut bussar när det behövs.

Hon säger också att de pengar regionen satsar är statliga pengar, som är öronmärka just för BRT-satsningen.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-21 14:09
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.