13 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Fortsatt sanering i Åsbro nästa år

I det här området i Åsbro kommer saneringen att ske nästa år.I det här området i Åsbro kommer saneringen att ske nästa år.

Under 2020 hoppas SGU, statens geologiska undersökningar, kunna fortsätta arbetena med att sanera föroreningar efter impregneringsverket i Åsbro. Slutnotan kan bli på hela 100 miljoner.
– Gamla synder som kostar. Jag hoppas man har lärt sig så vi slipper mer sådant här, säger Helena Andersson på SGU.

Den sanering som skett så här långt har mestadels utförts på land. Man har helt enkelt schaktat bort det förorenade jordlagret efter impregneringsverksamheten.

– Nu är turen kommen till bottensedimentet, det slam och de gifter som finns i anslutning till de utsläppspunkter som funnits från impregneringen forsätter Helena Andersson, som ansvarar för projektet.

Det är dels ett område som kallas invallningen, i själva Tisaren. Men också ett område i Estaboån. Från Åsasjöns utlopp och 250 meter nedströms. Där har den nyare impregneringsverksamheten gjort utsläpp.

Stor dammsugare

I dessa områden ska man ta upp slam genom att muddra. Eftersom det finns risk att man frigör gifter så att de börjar röra sig i sjön så kommer man inte använda en sjöanpassad grävmaskin, som annars är brukligt, utan en mer avancerad, jättestor sugmaskin, som ska suga upp slammet från bottensedimenten.

Vid invallningen kommer man även ta  bort en del jordmassor på land.

– Vi har sökt tillstånd för att få göra arbetena nu. Tillståndet ska avgöras av mark & miljödomstolen. Vi hoppas vara gång andra halvåret 2020. Hur långt vi kommer beror lite på hur länge pengarna räcker. SGU får ett årligt anslag för sådant här. Så det beror lite på om det finns andra saker som också måste prioriteras.

100 års miljösynder

Det är 100 år av impregnerings-verksamhet i Åsbro som orsakat föroreningarna. Först impregnerade man med bland annat arsenikolja. Senare blev det kreosotolja. Mycket av gifterna i bottensedimenten är så kallade polycykliska, aromatiska kolväten och arsenik.

– Man har levt lite i tron att föroreningarna ligger stilla och inte orsakar problem så länge man inte rör om i bottensedimenten. Det har visat sig vara fel, Vi har redan sett perioder av mycket lågt vattenstånd, och risken finns att det blir mer sådant i framtiden, med klimatförändringar. Ju lägre vattenståndet blir, desto större är risken att vågorna frigör bottenslam och gifter börjar spridas i sjön. Det är i sin tur förödande både för livet i sjön och alla de tiotals tusen människor vars dricksvatten tas ur Tisaren.

Höga kostnader

Kostnaden för saneringen kan hamna på ofattbara 100 miljoner. Att staten betalar för saneringen bero på att man faktiskt är skyldig till föroreningen. Även om verksamheten var privatägd på slutet så var den under större delen av den tid den pågick statlig. Det var statliga Vattenfallsverket som impregnerade stolpar för elnät i Åsbro. Men även Televerket och SJ har deltagit i nedsmutsandet.

2016 var man tvungen att sänka vattenståndet i sjön Tisaren med nästan en meter vid saneringsarbetena. Det fick konsekvenser eftersom det i samband med det blev en extremt nederbördsfattig period. 2017 blev det så lågt vattenstånd i Tisaren att dricksvattentäkten hotades.

– Men det kommer inte behövas den här gången. Vi kommer inte alls att lägga oss i regleringen av sjön när vi är på plats. Men det kommer ändå märkas en del i Åsbro. Maskiner kommer bullra en del, och så måste ju alla massor transporteras bort. Det kommer innebära många lastbilar under perioder.

En stor del av kostnaden för en sådan här sanering ligger i att ta hand om och behandla de förorenade massorna. Det kan utgöra hälften eller mer av totalkostnaden.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-13 14:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.