Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Fortfarande sjunkande
arbetslöshet i Sydnärke

Trots svårare tider och befarad lågkonjunktur har Sydnärke fortfarande stark arbetsmarknad, med sjunkande arbetslöshet. Antalet varsel ökar, men får nog sägas ligga på en låg nivå fortfarande. i april varslades 20 personer i Örebro  län.

Antalet som får jobb överstiger alltså fortfarande antalet varsel. Sedan april förra året har mer än 80 personer ytterligare 80 personer fått arbete bara i Sydnärke.

Antalet varsel för Örebro län sköt i höjden rejält för några månader, med mer än 1300 varslade personer. Förklaringen var att assistansbolaget Humana med säte i Örebro förlorade tillståndet. De har anställda över hela landet, men statistiskt hamnade de i Örebro län.

Positivt i Hallsberg

I Hallsbergs kommun sjönk arbetslösheten med 0,5 procent jämfört med april förra året. Kommunen har nu en arbetslöshet på 5,9 procent, under genomsnittet i länet, på 6.9 procent.

Arbetslösheten i Hallsberg har nu sjunkit 25 månader i följd.

Även bland utlandsfödda sjunker arbetslösheten i Hallsberg. Den sjönk med 0,2 procent sedan april i fjol och ligger nu på 16.1 procent.

– Det är naturligtvis mycket positivt, även om allt kan vända snabbt. Vi har ett oroligt omvärldsläge, med en rad problem. Det finns flera delar i det här. Viktigt givetvis att vi har tillväxt i både här och i regionen, med växande företag och nyetableringar, säger Magnus Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Han fortsätter:

– Självklart är det glädjande, vi har legat högt tidigare, nu har vi lägre arbetslöshet än övriga länet och landet. Vi gör också mycket i kommunens regi för att på olika sätt stötta de som står längst från arbetsmarknaden. Att ha en egen inkomst, ett jobb att gå till, ett sammanhang, är mycket viktigt, centralt.

I andra änden finns oro för kompetensförsörjning, brist på folk med rätt utbildning.

– Så är det. Inte minst i vår egen verksamhet. Just nu är vi hänvisade till bemanningsföretag både för undersköterskor och sjuksköterskor, något som kostar stora pengar tyvärr. Vi måste växla upp för att folk skak unna skaffa relevant utbildning, göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden, här finns en del eget ansvar också.

Arbetslöshet ner med 0.7 procent

Kumla kommun, som alltid haft en stark arbetsmarknad, är arbetslösheten ännu lägre, 4,9 procent. En nedgång med 0,7 procentenheter från förra året. Det är 24 månaden i följd Kumla kommun har lägre arbetslöshet än månaden innan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,4 procent i Kumla under april månad, motsvarande 264 av 1 833 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol. En kraftig minskning av arbetslösheten.

Lägst arbetslöshet i Lekeberg

Lekeberg har lägst arbetslöshet i hela Örebro län och även på en mycket låg nivå sett till riksgenomsnittet. Lekebergs arbetslöshet minskar dock lite mer långsamt än i de andra kommunerna. Ner 0,2 procent från förra året.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,5 procent i Lekeberg under april månad, motsvarande 52 av 385 personer. Det är 0,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol. Sett till antalet personer är rör det sig om tre personer mer i arbete jämfört med i fjol.

Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck i Lekeberg. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 13,5 procent.  

Sjunkande arbetslöshet bland utrikesfödda i Askersund

Askersunds kommun sticker ut något, med ökande arbetslöshet. Ökningen har dock saktat in och jämfört med april i fjol har arbetslösheten ökat med 0,1 procent, till fyra procent. Det är alltså trots ökningen än lägre nivå än större delen av Örebro lön. I antalet personer innebär det att 11 fler än april i fjol är inskrivna som arbetslösa i Askersunds kommun.

Däremot minskar arbetlösheten med 0,2  procent bland utlandsfödda i kommunen med 0,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 16,1 procent.

I Laxå ökade arbetslösheten med 0,2 procent jämfört med april förra året och landar på 7,2 procent, högst i Sydnärke. I Laxå ökar även arbetslösheten bland utrikesfödda med 2,5 procent och landar på 22,3 procent.

Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen, men har behandlats för vårt område av nyhetsbyrån Newsworthy.


 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-05-11 12:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla