27 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Folktandvården tar åter emot riskgrupper

Eftersom smittspridningen just nu bedöms som låg i Sverige återupptar Folktandvården Region Örebro län tandvård för riskgruppspatienter.

Det var under våren 2020 som Folktandvården tillsammans med smittskyddsenheten tog beslut om att inte kalla in riskgruppspatienter på grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i Sverige. Den tandvård som sköts upp var så kallad revisionstandvård till exempel vanliga undersökningar, tandhygienistbehandling och vissa kontroller.

“Kommer bli erbjudna tid under hösten”

Men nu kommer alltså även dessa patienter kallas in igen. Det fastslås i ett pressutskick.

Patienter vars tider har skjutits upp på grund av att dom tillhör en riskgrupp kommer att bli uppringda och erbjudna en tid under hösten. Dom patienter som bedöms ha störst tandvårdsbehov kommer att kontaktas först.

Patienter som behöver akuttandvård eller har andra besvär från munnen som inte kan vänta, uppmanas att kontakta sin klinik direkt.

Och om det är så att smittspridningen tar fart igen kommer ett nytt beslut att tas kring “riskpatienter” i samråd med Smittskyddenheten. Folktandvården påtalar också att dess kliniker har gjort lokala anpassningar för att möta situationen.

Till exempel kan riskgruppspatienter bokas när det är få andra patienter på kliniken. Patienter kan också hämtas utanför dörren till kliniken och får då gå direkt in på behandlingsrummet. För att inte behöva vänta i receptionen erbjuds patienterna att betala med faktura. Behövs en ny tid så bokas den direkt på behandlingsrummet istället för i receptionen.

- När vi ringer patienterna uppmanar vi dom att försöka undvika att åka kollektivt till sitt tandvårdbesök och istället hitta andra färdsätt, säger Ola Fernberg

Uppsökande verksamhet

Folktandvårdens folkhälsoenhet kommer också att återuppta sin uppsökande verksamhet. Folkhälsoenhetens uppdrag är att utföra munhälsobedömningar på personer som fått beslut om Nödvändig tandvård, det är ett tandvårdsstöd som gäller personer som har ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov. I uppdraget ingår även att utbilda vård- och omsorgspersonal i munhälsa.

- Vi kommer att säkerställa med enhetschefen på varje boende hur situationen ser ut innan vi startar med munhälsobedömningar. Utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal kommer i första hand att ske digitalt, avslutar Linnéa Ryman, verksamhetschef Folktandvårdens folkhälsoenhet.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-09 11:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.