13 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

​Folk följer riktlinjerna — för det mesta

Folk i Örebro län respekterar i stort sett folkhälsomyndigheternas riktlinjer om distansering. Kommunerna har läget under kontroll, men har brist på personal. Allt enligt Länsstyrelsens lägesrapport om Corona man skickar till regeringen varje vecka.

Sedan en tid rapporterar länsstyrelsen just hur restriktionerna efterlevs. Efterlevnaden varierar hos allmänheten. Det allmänna intrycket verkar dock vara att rekommendationer i det stora hela följs. Det är kommunernas bild av läget man rapporterar.

Flera aktörer indikerar dock att människors vilja och uthållighet att efterleva myndigheternas rekommendationer blir allt sämre. Ett par kommuner rapporterar att det inkommit klagomål från folk om trängsel på badhus, restauranger och andra olika besöksmål.

Kommunerna fortsätter med sin tillsyn gällande trängel på restauranger och liknande.

När det gäller smittade upplever kommunerna att man har läget under kontroll. Men i vård och omsorg är fortfarande läget ansträngt, framför allt till följd av brist på personal. Framför allt då sjuksköterskor. Förra veckan kunde vi rapportera att smittan var bort från länets äldreboenden. Nu har man dessvärre hittat boende som testats positivt på två boenden i länet, igen.

När det gäller nedgången i ekonomi och sysselsättning verkar den i någon mån bromsats. Arbetslösheten minskade under vecka 30, men blygsamt, tre personer färre än förra veckan. Men om man jämför med samma period förra året är 3 018 personer fler öppet arbetslösa i år.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-07-29 13:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.