21 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Vill höja patientavgifter

För att nå en ekonomi i balans fattade hälso- och sjukvårdsnämnden under onsdagen beslut om en handlingsplan som rymmer både omedelbara och långsiktiga åtgärder. Nämnden föreslog regionfullmäktige att besluta om en höjning av patientavgifter, men valde att återremittera ett förslag om förändringar av avgifter för hjälpmedel.

Detta meddelas via pressutskick från Region Örebro Län som publiceras.

"Det ekonomiska läget inom Region Örebro läns hälso- och sjukvård är bekymmersamt, och ett viktigt steg i arbetet med att vända utvecklingen togs när hälso- och sjukvårdsnämnden i dag antog den handlingsplan som verksamheten arbetat fram.

Karin Sundin (S). Foto: Pressbild.

- Nu agerar vi för att få kontroll över ekonomin. Det handlar om att bromsa kostnaderna här och nu, men det handlar också om att tydligare prioritera vad hälso- och sjukvården i vårt län ska göra, vad andra kan göra och vad som inte ska göras, säger Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd.

Handlingsplanen visar vägen mot en effektiv hälso- och sjukvårdsorganisation som samarbetar och samverkar, och som hela tiden utgår från patientens fokus. Detta ska uppnås på flera olika sätt, och åtgärderna i handlingsplanen är indelade enligt följande:

- Omedelbara åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen

- Ökade intäkter, ökat stöd alternativt minskade utgifter

- Minskade kostnader genom samordnad förvaltning av utrustning

- Ökad samordning och/alternativt verksamhetsförändringar

- Det finns ingen enkel lösning på de komplexa ekonomiska svårigheter vi har att hantera och när behoven av vård ökar mycket snabbare än våra intäkter. Därför ska det här ses som ett led i ett flerårigt arbete för en ekonomi i balans - så att vi också i framtiden ska kunna erbjuda god vård för våra medborgare, säger Karin Sundin.

Vid sammanträdet föreslog nämnden regionfullmäktige att besluta om en höjning av patientavgifter. Det förslag som lagts fram för nämnden gällande förändringar av avgifter för hjälpmedel valde ledamöterna att återremittera.

- Vi känner att nämnden behöver en fördjupad analys av de sammantagna kostnaderna för enskilda hjälpmedel innan ett beslut kan fattas, och nämnden bad därför om att få ett förtydligat förslag till nästa sammanträde i oktober, säger Karin Sundin."

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-09-25 14:24
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.