Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Länsstyrelsen med förslag om nyanlända

Länsstyrelsen i Örebro Län har skickat ut ett förslag för antalet nyanlända som varje kommun i länet ska ta emot under 2021 med anvisad bosättning som följd. Askersund, Kumla och Lekeberg föreslås ta emot 17, 17 och 14 personer medan Hallsberg och Laxå föreslås ett klart lägre antal i tre och två.

Länstalen för mottagande av nyanlända beräknas utifrån Migrationsverkets prognos om antalet nyanlända som planeras anvisas för bosättning i kommun. Beräkningsmodellen ska ta hänsyn till förutsättningarna i kommunerna gällande arbetsmarknad, befolkningsmängd och övrigt mottagande och justeras sedan för antalet nyanlända som planeras bosätta sig på egen hand i kommunerna.

Kan ansöka om att ta emot fler

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån länstalet besluta om fördelning på kommunnivå, så kallade kommuntal. Kommunerna ges möjlighet att ta ställning till sitt kommuntal, dialog måste dock vara klar senast 30 oktober.

Som förutsättningar inför svaren skickas bland annat följande info med:

1. Anvisningar utifrån bosättningslagen kan endast ske i enlighet med fastställt kommuntal. 2. Att kommuner som vill ta ett större ansvar än det föreslagna kommuntalet signalerar detta vilket innebär en möjlighet för andra kommuner att minska sitt kommuntal med motsvarande antal platser. 3. Länsstyrelsen ska genom landshövdingen meddela beslut om kommuntalen till Migrationsverket senast den 11 november.

Vad är då förslagen från Länsstyrelsen gällande kommuner i Sydnärke?

Att Askersund tar emot 17 nyanlända, att jämföra med 20 ifjol. Att Hallsberg tar emot tre, att jämföra med två ifjol. Att Kumla tar emot 17, att jämföra med 18 ifjol. Att Laxå tar emot en, jämfört med 16 ifjol. Och att Lekeberg tar emot 14, jämfört med 20 ifjol.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-10-26 12:33
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.