Gå till innehåll
Sydnärke

Neråt för Sverige vid PISA-undersökning

Publicerad: 5 December 2023 13:14

Den internationella skolundersökningen PISA visar att svenska elevers kunskapsnivå inom matte och läsförståelse tagit ett steg tillbaka. Sverige är dock nu över snittet jämfört med övriga länder, vilket inte varit fallet när det var som värst.

15-åringar presterar sämre i matematik och läsförståelse i Sverige, i övriga Norden samt i de flesta andra OECD-länder. Det visar den internationella kunskapsmätningen PISA 2022. I naturvetenskap presterar de svenska 15-åringarna på samma nivå som i föregående mätning 2018. Trots resultatnedgången ligger Sverige på en högre nivå än OECD-genomsnittet i alla tre ämnesområden.

- PISA-studien är den tredje internationella kunskapsmätningen i år som visar på försämrade resultat i Sverige. Mönstret ser likadant ut i de flesta andra länder. En stor del av de deltagande elevernas högstadietid har präglats av pandemin med inslag av stor frånvaro och distansundervisning. Det talar för en pandemieffekt, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket. 

De svenska resultaten i matematik och läsförståelse är nu tillbaka på samma nivåer som 2012, då Sverige uppnådde sina hittills sämsta resultat i dessa ämnesområden. I naturvetenskap ligger Sverige kvar på samma nivå som PISA 2018.

- Det svenska resultatfallet i PISA 2012 väckte stor uppmärksamhet. Att resultatet i PISA 2022 är tillbaka på samma låga nivå är inte bra. En viktig skillnad är dock att i PISA 2022 försämras även majoriteten av de andra ländernas resultat. En annan skillnad är att 2022 ligger de svenska resultaten över OECD-genomsnittet, så var det inte 2012, säger Peter Fredriksson.

Jämfört med våra nordiska grannar så kan konstateras att Finland och Danmark visar något bättre resultat än Sverige. Norge och Island visar dock sämre resultat än Sverige inom alla områden. (ABj)

  • Svenska flickor och pojkar presterar, liksom i de senaste PISA-undersökningarna, på samma nivå i matematik. I läsförståelse och naturkunskap fortsätter svenska flickor att prestera på en högre nivå än pojkar.
  • I PISA 2022 har genomsnittet för OECD-länderna i matematik försämrats med 15 poäng jämfört med PISA 2018. Det är den största förändringen i ett OECD-genomsnitt som någonsin uppmätts.
  • Skolverket ansvarar för studien i Sverige. Totalt deltog 81 länder eller regioner, däribland 37 av 38 OECD-länder, i PISA 2022.
Annons

Nyheter