25 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Vi behöver inte flygfältet i Karlsborg"

Är verkligen militärflygplatsen i Karlsborg, nära dricksvattentäkten Vättern, så viktig att man måste genomföra den kritiserade dränering som planeras? Flygvapnet verkar inte behöva den.

För en tid sedan berättade vi om Lisa Lennartsson och Aktion rädda Vättern som vill stoppa fortifikationsverkets dränering av det militära flygfältet i Karlsborg. Man är rädd att de miljögifter i form av PFAS som som finns i marken runt flygfältet ska följa med dräneringsvattnet ut i Vättern. Nu visar det sig att den huvudsakliga användare Fortifikationsverket hänvisar till, Flygvapnet, inte verkar behöva flygfältet.

– Nej, Karlsborg är inte så viktigt för Flygvapnet och dess stridsflyg. Vi flyger exempelvis från Såtenäs, Malmen och Hagshult, säger  Anders Segerby, överstelöjtnant vid flygstaben.

Fortifikationsverket hänsvisade till flygvapnet

I samband med att vi intervjuade Lisa Lennartsson för några veckor sedan för några veckor sedan frågade vi Fortifikationsverket varför det var viktigt att dränera flygfältet i Karlsborg just nu, vad den ska användas till. Svaret blev att framför allt Flygvapnet behöver flygplatsen. Kommunikatören Lisa Holst hänvisade också till flygstaben, som leder stridsflyget. Nu har Flygstaben svarat på våra frågor.

Hur ser den planerade användningen  för Karlsborg ut för er del? Hur många starter landningar per år planeras?

– Det är frågan om ett lågt utnyttjande och inte med stridsflyg, svarar Anders Segerby.

– Vi slutade flyga vid Karlsborg 1994. Det är inte aktuellt att ta upp det igen i nuvarande läge. Då var det Viggen som gällde. Cirka 4000 starter och landningar per år.

Andra kan behöva flygplatsen

I ytterligare ett svar skriver Segerby så här:

– Den är säkert viktig för Försvarsmakten, men jag svarar ur perspektivet stridsflyg och situationen just nu. Det finns ett stort antal andra aktörer exempelvis transportflyg, skolflyg, helikopterverksamhet, fallskärmsverksamhet med mera. Hur dessa agerar eller prioriteras vet inte jag. Det kan dessutom finnas aktörer inom Totalförsvaret som har flygplatsen i sina planer. Men vi har det inte. Hur sedan framtiden ser ut kan inte jag sia om. Det finns en politisk vilja att Försvarsmakten och därmed Flygvapnet ska tillväxa. Det kan i teorin innebära annat nyttjande av exempelvis Karlsborg, men det är inget som jag på min nivå har insyn i.

På frågan varför Fortifikationsverket hänvisade till Flygvapnet som huvudsaklig framtida användare för flygplatsen i Karlsborg svarar Segerby så här:

– Det är inte lätt med gränsdragningar mellan myndigheter och vi i staten har tyvärr inte alltid en helt klar bild av vem som gör vad.

Dräneringen stoppad för stunden

ARV, aktionsgruppen rädda Vättern har, jämte flera kommuner runt Vättern överklagat Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut att ge Fortifikationsverket tillstånd att dränera vid Karlsborg. Det innebär att man nu måste avvakta utslag i Mark & Miljödomstolen. 

– Vi har ett ansvar för framtiden. Vättern är en av de viktigaste dricksvattentäkterna i hela Sverige redan i dag. Ytterligare flera hundra tusen människor kommer inom några år dricka av vattnet. – ARV anser att ansvaret för kommande generationer ligger på oss i nutiden. Det får inte finnas någon risk att halten av PFAS-kemikalierna ökar, sa Lisa Lennartsson, när vi intervjuade henne för några veckor sedan.

De ytterligare flera hundra tusen människor Lisa pratar om är invånare i Lekebergs, Hallsbergs, Kumla och Örebro kommuner som inom tio år ska få Vättern som dricksvattentäkt via en tunnel. 

Lisa Lennartsson ordförande för ARV vill stoppa försvarets dränering och användning av flygplatsen i Karlsborg. Foto: Henrik Östensson

PFAS är ett samlingsnamn för flera miljögifter som bland annat finns i det brandsläckningsskum som använts vid en olycka och övningar vid Karlsborg. Att PFAS är farligt har varit välkänt länge. Halterna i Vättern är låga. Men ARV menar att man inte ska riskera att öka dem i en dricksvattentäkt som Vättern. Fortifikationsverket menar att ARV agerar alarmistiskt.

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-12 19:00
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.