Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 May 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Smittan ökar lavinartat – Flest smittade sedan pandemin började

Rekordmånga smittas, men färre blir sjuka. Något som till stor del tillskrivs vaccinet.Rekordmånga smittas, men färre blir sjuka. Något som till stor del tillskrivs vaccinet.

Sett till antalet bekräftade fall av Covid 19 blev vecka 52 enligt preliminär statistik den så här långt värsta under pandemin, med 1 860 konstaterade fall på en vecka.

Men folk verkar trots det bli betydligt mindre sjuka än tidigare. 12 personer vårdas på sjukhus för Covid -19, bara en på sjukhus.

Vecka 14 2021 kulminerade den tredje vågen av pandemin. Då konstaterades 1 593 fall på en vecka i Örebro län. Då vårdades 83 personer för Covid 19 på sjukhus, varav 19 på intensivvårdsavdelning. Förra veckan, alltså vecka 52, konstaterades alltså 1 860 fall. Mer än 1000 fall fler än vecka 52, då drygt 700 nya fall konstaterades

Trots det vårdas bara nio personer på sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning. Att färre blir allvarligt sjuka tillskrivs dels allt fler vaccinerade, men också att omikronvarianten av viruset verkar gör de som smittas något mindre sjuka än tidigare virusvarianter. Att smittan ökar så snabbt förklaras av att omikron är mer smittsamt.

Flest smittade finns i åldersgruppen 20-29 år följt av 30-39 år och 40-59.

– Det är otroligt viktigt att vara hemma vid symtom, att ta prov och att följa de restriktioner som gäller, även om man är vaccinerad, säger Gunlög Rasmussen, Region Örebro läns smittskyddsläkare

Hon fortsätter. 

– Antal nya fall är betydligt fler i gruppen ovaccinerade än vaccinerade vilket visar att de som av någon anledning inte vaccinerat sig ännu behöver göra det nu.

Även i Sydnärkenytts område ökar antalet smittade nu snabbt

Askersund

Vecka 50: 15 smittade

Vecka 51: 15 smittade

Vecka 52: 34 smittade

Hallsberg 

vecka 50: 47 smittade

Vecka 51: 26 smittade

Vecka 52: 95 smittade

Kumla 

Vecka 50: 83 smittade

Vecka 51: 42 smittade

Vecka 52: 134 smittade

Laxå 

Vecka 50: 7 smittade

Vecka 51: 3 smittade

Vecka 52: 14 smittade

Lekeberg 

Vecka 50: 21 smittade

Vecka 51: 10 smittade

Vecka 52: 64 smittade

Mer än 34 procent av befolkningen har nu fått en tredje vaccindos. drygt 11 procent av befolkningen är fortfarande ovaccinerade.

Statistik från Region Örebro län

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-01-03 13:28
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.