27 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Flera Sydnärkekommuner tappar i miljörankning

Tidningen Aktuell hållbarhet rankar årligen kommunernas hållbarhets - och miljöarbete i en undersökning som kallas Årets miljökommun. Hallsberg ökar några platser, liksom Lekeberg, medan Kumla, Askersund och Laxå tappade i rankningen. I undersökningen ingår en enkät. Vare sig Lekeberg, Laxå eller Askersund svarade på enkäten.

– Det är kommunerna som är motorerna i det svenska miljöarbetet eftersom de i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition. Hur bra Lekebergs, Laxås och Askersunds miljöarbete är har vi tyvärr ingen heltäckande bild av, men vi hoppas att kommunen tar sig tid och besvarar vår enkät inför nästa års granskning, säger Mikael Salo chefredaktör på Aktuell Hållbarhet. Tidningen mäter en lång rad faktorer i kommunernas klimatarbete. En nyhet i år är att rankingen även baseras på klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid mäts. 

Pågår mycket arbete

Årets granskning visar att kommunerna gör en helsdel arbete kopplat till miljöområdet. Allt fler arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter. Livsmedel är ett prioriterat område, det finns stor uppfinningsrikedom när det gäller att minska klimatpåverkan från kommunernas matserveringar. Cirka en tredjedel av landets kommuner har aktiviteter som stimulerar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. En majoritet av landets kommuner har en egen produktion av vind, vatten eller solel. Alla faktorer sammanvägs i en totalpoäng, ranking.  251 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 87 procent, en ökning från 83 procent förra året. Hallsberg klättrar från 152 till 137 Kumla tappar från 90 till 124  Askersund tappar från 102 till 278 Laxå tappar från 72 till 233 Lekeberg klättar från 252 till 231, trots att man inte svarade på enkäten. Den hade inneburit högre rankning. Av 290 kommuner valde 39 att inte besvara tidningen Aktuell Hållbarhets enkät.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-14 8:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.