Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
29 September 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Trilobiten och Yxhult blir byggnadsminne

Trilobiten i Hällabrotet har stått tomt i flera år. Ett par i trakten har velat öppna men fått nobben. Nu blir den ett byggnadsminneTrilobiten i Hällabrotet har stått tomt i flera år. Ett par i trakten har velat öppna men fått nobben. Nu blir den ett byggnadsminne

Länsstyrelsen har beslutat om att flera byggnader i Sydnärke ska bli byggnadsminnen. Det gäller Trilobiten, Yxhults huvudkontor och Stenhyvleriverkstaden i Kumla. Sörby Kvarn i Hallsberg och i Askersunds Prästgård

Länsstyrelsen gick ut med beslutet under måndagen.

Förutom Yxhult rör det sig alltså om Sörby Kvarn i Hallberg och Askersund Prästgård. Övriga nya byggnadsminnen finns i Örebro kommun: Brevens Bruk, Bysta Herrgård, Centralpalatset och Kontorshuset vid Örebro Central.

"Yxhult har få motsvarigheter i landet"

Om Yxhult står att läsa:

"Yxhult i Hällabrottet saknar motsvarighet i svensk byggnadsindustri genom sin framställning av tidstypiska stenprodukter. Stenhyvleriverkstaden, Trilobiten och Huvudkontoret påminner oss om en svunnen storhetstid. 

Yxhults huvudkontor är något speciellt.

Mest spektakulärt är kanske Yxhults huvudkontor med sin tidstypiska 50-tals design och inredning i teak och marmor. I entréhallen finns ett marmorgolv av konstnären Bengt Blomqvist som rymmer 34 olika sorter av marmor. 

– Huvudkontoret från 1950-talet med dess tydliga modernistiska gestaltning skapar en miljö där arkitektur, exklusiva material och konstnärliga inslag förenas, med få motsvarigheter i landets industri- och arkitekturhistoria, säger Raoul Hjärtström, antikvarie, Länsstyrelsen.

Ett besök i Yxhult är en tidsresa i svensk byggnadskultur. Företaget bildades 1879 och ägnades sig åt kalkbränning och bearbetning av natursten. Under 1930-talet och framåt gick företaget över till att tillverka lättbetong och mexisten, bland annat för att möta samhällets behov av nya bostäder. Under senare delen av 1900-talet blev användningen av trä som byggnadsmaterial allt vanligare. I början av 2000 lades Yxhult ner och byggnaderna ägs idag av Kumla kommun"

Märkning som betyder skydd

Kumla kommun glädjs över utnämningen.

- Det är fantastiskt roligt att Kumla kommun har fått ytterligare ett byggnadsminne och att området får den uppmärksamhet det förtjänar, säger Paula Spång, verksamhetschef för kommunfastigheter i Kumla kommun.

Det klassiska konferensrummet.

När en byggnad är byggnadsminnesmärkt kan fastighetsägaren få stöd från Länsstyrelsen för att bekosta renovering på ett korrekt sätt. Det är oftast ganska kostsamt i och med att det ställs höga krav på att antikvariska experter ansvarar för arbetet.

Att fastigheten byggnadsminnesmärks är en bra förutsättning för att kunna bevara den på bästa möjliga sätt.

- Det betyder att hela exteriören och vissa valda delar av interiören skyddas, förklarar Ulrika Björk, fastighetsförvaltare i Kumla kommun.

Prästgård och kvarn tar plats

Även Askersund och Hallsberg får nya byggnadsminnen: 

ASKERSUND: Prästgården bildar tillsammans med Sofia Magdalena kyrka och de två ”kyrkflyglarna” en mycket värdefull kulturmiljö i Centrala Askersund. Byggnaden är ett i Örebro län ovanligt välbevarat exempel på den rikt dekorerade träbyggnadsstil som växte fram i Sverige efter mitten av 1800-talet.

HALLSBERG: Sörby kvarn, och andra liknande kvarnar, spelade en avgörande roll i den mer småskaliga och diversifierade jordbruksdrift som var vanlig ända fram till 1960-talet. Den hör till det fåtal kvarnar, där både byggnaden och den tekniska utrustningen för kvarndriften finns bevarad. Kvarnen står idag i stort sett i det skick den var, när den lämnades av den siste mjölnaren Frans Sundqvist i början av 1960-talet.

69 byggnadsminnen i länet

DÄRFÖR SKYDDAR LÄNSSTYRELSEN BYGGNADER: 

Länsstyrelsen har till uppdrag att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Det är det allra mest värdefulla av vårt byggda kulturarv som kan bli byggnadsminne, byggda miljöer som har ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det finns i landet idag cirka 2 400 byggnadsminnen, varav 69 stycken i Örebro län"

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2019-12-17 12:11
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.