Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
06 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Flest vindkraftverk finns i Askersunds kommun

Flest vindkraftverk i Askersunds kommun. Detta finns dock i Hallsbergs kommun. Foto: Henrik ÖstenssonFlest vindkraftverk i Askersunds kommun. Detta finns dock i Hallsbergs kommun. Foto: Henrik Östensson

Energiproduktion och vindkraft är mer aktuellt än någonsin. Ofta blir det protester lokalt när vindkraftverk ska byggas. Men vad vill egentligen folk? Jo, de flesta kan faktiskt tänka sig betydligt mer vindkraft. Det hävdar i alla fall Nätverket Vindkraftens klimatnytta.
Flest vindkraftverk i länet, utan jämförelse, finns i Askersunds kommun.

Nätverket Vindkraftens klimatnytta har låtit opinionsinstitutet SIFO (mest känt för undersökningar om väljaropinion) göra en opinionsundersökning om hur Svenska folket ser på vindkraft.

För Örebro län ser det ut så här: 58 procent av de boende i Örebro län anser att det är bra att myndigheterna vill öka den landbaserade vindkraften från en femtedel till drygt hälften av den nuvarande elanvändningen i Sverige. 28 procent svarar att det är dåligt medan 14 procent är osäkra. 

Landbaserad vindkraft är precis vad det låter som, vindkraft på lands, som i Sydnärke.

Kommunen bör bidra

58 procent av invånarna i Örebro län anser också att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige. 31 procent svarar nej på samma fråga medan 11 procent är osäkra.


Nätverket menar att trots att den Svenska befolkningen alltså är positiv till vindkraft i den egna kommunen, använder  de svenska kommunerna i allt högre grad sitt veto och stoppar nya vindkraftsparker. 78 procent av de aktuella verken stoppades under 2021. Det är en mycket kraftig ökning jämfört med året innan, då cirka 38 procent av verken stoppades av kommunerna.

Sifo-undersökningen omfattade 3 250 svarande personer i hela riket. 150 av dem bodde i Örebro län. Det är ett relativt stort underlag för en opinionsundersökning. Precis som när man frågar om exempelvis väljarsympatier matas svaren in i en dataalgoritm som utifrån vissa parametrar hanterar svaren man får  statistiskt för att få en någorlunda rättvisande bild av vad folk alltså tycker.

Mest vindkraft i Askersund

Det finns i dag 97 större vindkraftverk i Örebro län. Den absoluta merparten finns i Sydnärke. Flest, 36 stycken, finns i Askersunds kommun och och Laxå, 20 stycken. I Lekebergs kommun finns 17 vindkraftverk, Hallsberg åtta och i Kumla kommun tre stycken.

I resten av Örebro län är det betydligt mer glest. I Örebro kommun finns 11 vindkraftverk och i Degerfors kommun två stycken. I Resten av länets kommuner, fem stycken, finns ingen vindkraft.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-03 11:14
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.