Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Fler smittade – färre blir allvarligt sjuka

Ser man tillbaka några veckor råder det tyvärr ingen tvekan om att Sydnärke följer samma mönster som resten av landet. Allt fler smittas nu av Covid 19 igen. Ju fler smittade i området ökar riskerna att själv bli smittade. Men det finns positiva saker i all statistik. Jämfört med förra gången smittan gick upp, i våras, verkar färre bli allvarligt sjuka.

Ser man tillbaka några veckor råder det tyvärr ingen tvekan om att Sydnärke följer samma mönster som resten av landet. Allt fler smittas nu av Covid 19 igen. Fler smittade i området ökar riskerna att själv bli smittad. Men det finns positiva saker i all statistik. Jämfört med förra gången smittan gick upp, i våras, verkar färre bli allvarligt sjuka.

Från låga nivåer

Det är en bit kvar innan de nivåer vi hade i det som så här långt verkar ha varit pandemins kulmen, i våras. Preleminärt verkar 817 personer konstaterats med smitta vecka 50 i Örebro län. Att jämföra med vecka 14 i våras, då 1 599 nya fall konstaterades  i länet. 

Vecka 13 i våras vårdades 83 personer på sjukhus med Covid 19. 19 av dessa på intensivvårdsavdelning. Vecka 50, förra veckan, vårdades bara sex personer på sjukhus, varav tre på intensivvårdsavdelning. Folkhälsomyndigheten, regionen och forskningen är överens om vad det beror på, nämligen den förhållandevis höga vaccinationstäckningen. Vaccinet ger inte, helt enligt beräkning, något hundraprocentigt skydd mot att smittas. Men vaccinerade verkar bli högst avsevärt mycket mindre sjuka när de smittas. Antalet döda per vecka har också sjunkit rejält.

I Askersunds kommun ser det ut så här:

Vecka 45: 1 smittad,

Vecka 46: 27 smittade

Vecka 47: 42 smittade

Vecka 48: 25 smittade

Vecka 49: 14 smittade

Vecka 50: 15 smittade

Hallsbergs kommun

Vecka 45: 8 smittade

Vecka 46: 7 smittade

Vecka 47: 26 smittade

Vecka 48: 34 smittade

Vecka 49: 45 smittade

vecka 50: 47 smittade

Kumla kommun

Vecka 45: 39 smittade

Vecka 46: 41 smittade

Vecka 47: 29 smittade

Vecka 48: 46 smittade

Vecka 49: 91 smittade

Vecka 50: 83 smittade

Laxå kommun

Vecka 45: 0 smittade

Vecka 46: 1 smittad

Vecka 47: 5 smittade

Vecka 48: 8 smittade

Vecka 49: 2 smittade

Vecka 50: 7 smittade

Lekebergs kommun

Vecka 45: 6 smittade

Vecka 46: 10 smittade

Vecka 47: 9 smittade

Vecka 48: 17 smittade

Vecka 49: 13 smittade

Vecka 50: 21 smittade

Statistiken kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och region Örebro län.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-20 9:59
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.