Gå till innehåll
Sydnärke
Ett snötäckt fält med staket och träd.

Omlastningsrampen i Tomta har inte fått någon bra start, eller, för att vara mer konkret, den har inte fått någon start alls. Foto: Henrik Östensson

Fler problem har försenat soprampen vid Tomta

Publicerad: 5 February 2024 11:09

Flera läsare har hört av sig till Sydnärkenytt och undrat varför inte Sydnärkes kommunalförbunds omlastningsramp för sopor, söder om Hallsberg, vid Tomta, tagits i bruk, trots att den säkert varit klar ett år.
– Man kan väl säga att det gått lite troll i den, på flera sätt, säger Nina Glattfelder, förbundsdirektör

– Det har helt enkelt visat sig att omlastningsrampen inte var speciellt välprojekterad,  eller genomtänkt. Det finns några saker som inte blev så bra, som bidragit till att vi inte ha kommit igång, fortsätter Glattfelder.

Bland annat hade man missat det faktum att det måste finnas något slags fallskydd, räcke uppe på rampen, för att förhindra olyckor.

– Ja, förarna som kommer till rampen arbetar själva, inte sällan när det är mörkt. Det är bortåt tre meter högt. Det är både fallrisk och ensamarbete, något som kräver en hel del enligt enligt arbetsmiljöverkets regler. Det hade man förbisett.

Hon fortsätter:

– Vi jobbar på att få fram en lösning. Det ska vara ett tillräckligt högt räcke, som säkert förhindrar fall, även om det är halt. samtidigt måste det lättvindigt och enkelt gå att fälla ner, eller haka bort, när bilarna ska tippa. Våra förare har föreslagit en lösning med flera kedjor, som hakas av. Vi får se om Arbetsmiljöverket godkänner den lösningen. Ett problem är ju att det kräver att man kommer ihåg att haka på kedjorna efter tippningen.

På frågan hur man kunde förbise sådant när upphandlingen av rampen skedde, svarar Glattfelder så här:

– Jag vet inte riktigt. Det var innan min tid, men en förklaring är att det här inte är något som finns på så många andra platser. Det fanns liksom ingen färdig anläggning att titta på.

Sopiga lock försenar sophantering

Som om inte det räckte är det även problem med de containers som soporna ska tippas i.

– Vi köpte in ett antal containers med lock som går att öppna och stänga hydrauliskt. Det visade sig ganska snart att konstruktionerna med locken inte fungerade för upprepade öppningar och stängningar. Det blev bakläxa för företaget som levererat dem. Problemet var bara att det företaget då hade gått i konkurs.

Det blev till att vända sig till ett annat, konkurrerande bolag, för att modifiera locket på containrarna och drivningen av den hydraulik som ska sköta öppningen.

– Allt sammantaget har gjort att driftstagandet dragit ut på tiden. Tanken vara att komma igång i januari, men det kommer bli ytterligare fördröjningar. Vi vill vara säkra på att allt följer regler och att allt fungerar innan vi kör igång i Tomta.

Det är nämligen så att förbundets andra omlastningsplats, i Åmme utanför Askersund, också ska modifieras.

– Vi måste vara helt färdiga i Tomta innan vi börjar i Åmme. Där följer vi inte riktigt arbetsmiljöverkets regler i dag. Det måste vi fixa. Den rampen är dock betydligt lägre.

Kommer spara pengar när det väl blir klart

Tanken är att sopbilarna, de som tömmer våra soptunnor, ska tömmas i större containers vid rampen i Tomta. Dessa stora containers ska sedan hämtas av större lastbilar, som kör dem till den anläggning som tar hand om soporna, i dag Tekniska verken i Linköping. Sopbilarna har rätt liten kapacitet. Att köra dem hela vägen blir för tidskrävande, kostsamt.

– I dag lastar vi om bara i Åmme. Det innebär att sopbilarna från Hallsbergs kommun behöver ägna en hel del tid åt att köra. Vi kommer spara en hel del när vi får igång omlastningsrampen vid Tomta

Vid anläggningen i Åmme täcks containrarna med nät.

– Det är inte optimalt och följer inte de krav som ställts på anläggningen vid Tomta.

Anläggningen i Tomta blev rätt kritiserad från ett antal närboende när beslutet att bygga den togs.

Annons

Nyheter