Gå till innehåll
Sydnärke

Flest andel från Laxå och Lekeberg åker för att mönstra

Publicerad: 13 March 2024 12:14

I takt med att värnplikten byggs ut ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring från Örebro län. I år kallas 786 personer från länet, nästan var fjärde invånare i länet inom åldersgruppen.

Det är nyhetsbyrån Newsworthy som tagit fram siffrorna. 

Totalt kallas 27 900 svenskar födda 2006 till mönstring. Och 786 av dem kommer från Örebro län, enligt ny statistik från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att nästan var fjärde invånare i åldersgruppen i länet kallas till mönstring. 

Nästan en tredjedel kvinnor

Sedan värnplikten återinfördes i Sverige 2017 är detta högsta siffran. Exempelvis kallades färre än 200 i länet till mönstring under 2017. Jämfört med 2023 är skillnaden inte lika stor, ungefär en ökning på 10-15 procent. 

230 av de som kallats till mönstring från Örebro län är kvinnor, vilket motsvarar 29 procent av de mönstrande. Som mest har 247 kvinnor kallats från länet (2023).

Procentuellt sett kommer flest i länet av de mönstrade från Laxå och Lekeberg, 33 respektive 32 procent. I Askersund mönstrar 23 procent, i Kumla 22 och i Hallsberg 20 procent. Lägst andel i länet har Ljusnarsberg med 13 procent.

Nästan alla som fyller 18 under året är skyldiga att fylla i mönstringsunderlaget. Det är en webbenkät med 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysik. I år rörde det sig om ungefär 110 000 personer. Det är ett lagkrav att svara på enkäten, och 97 procent gjorde också det. Av dessa kallas alltså 27 900 till mönstring. Den som inte har kallats kan själv göra en ansökan om att få mönstra. Enligt Plikt- och prövningsverket kommer ungefär 8 000 ungdomar att börja grundutbildningen, som är mellan sex och femton månader, under 2025 och 2026. Det är då de första som mönstrar i år kan rycka in.

Enligt Plikt- och prövningsverket påverkas inte värnpliktsutbildningen nämnvärt av att Sverige blivit medlemmar i Nato. För att kunna använda färdigutbildade värnpliktiga krävs att regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. De värnpliktiga kan då kallas in för att försvara Sverige.

Annons

Nyheter