15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Farsoten som dödar våra granar

Här avverkas barkborreangripen gran vid Brändåsen. Foto: Henrik ÖstenssonHär avverkas barkborreangripen gran vid Brändåsen. Foto: Henrik Östensson

Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand. Svärmningen gör att risken för att nya granar angrips, även den här sommaren. Barkborrarna har kostat skogsägare flera miljarder bara sedan 2018

De flesta som gärna vistas ute i skog och mark har de senaste åren kunnat se allt fler döda granar. Det beror nästan alltid på angrepp av skadeinsekten granbarkborre. En liten skalbagge som angriper träden i tiotusental genom att borra sig in under barken. Först blir barren röda och ramlar av, sedan ramlar barken successivt av. Då är trädet bortom all räddning och skadeinsekterna har dragit vidare.

Stora angrepp i vårt område

Granbarkborrarna har härjat i skogen, inte minst i Sydnärkenytts område sedan den torra sommaren 2018. Angreppen och de döda granarna har kostat skogsägare miljarder. I stort sett all avverkning i skogen har de senaste två åren varit inriktad på att ta hand om granbarkborrarnas härjningar. Mycket talar nu för att problemen fortsätter även denna sommar.


Så här ser timmer från barkborreangripen gran ut. Värdet är i prncip noll. Foto: Henrik Östensson Så här ser timmer från barkborreangripen gran ut. Värdet är i prncip noll. Foto: Henrik Östensson
Värmen triggar svärmning

Skogsägarna uppmanas att ta rätt på vindfällen och kontrollera sin skog regelbundet.

Den senaste veckans vårvärme har gjort att granbarkborrarnas huvudsvärmning kommit igång. Tusentals granbarkborrar har fångats i de 60 övervakningsfällor som bland annat Skogsstyrelsen, Mellanskog och Hushållningssällskapet har utplacerade för att se när granbarkborrarna svärmar.

Det största fångsterna har gjorts i Svealand och norra delarna av Götaland, med toppnoteringar bland annat i vårt län. Mer än 12 000 granbarkborrar fångats in i varje fälla som satts upp.

– Hittills i vår har risken för angrepp varit som störst i färska vindfällen, men nu när fler granbarkborrar är ute och flyger finns även risk att stående granar angrips. Det är viktigt att angreppen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt medan det mesta virkesvärdet går att rädda. Genom att avverka och transportera bort de angripna träden begränsar man också spridningen till andra träd, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra skogsägarna.
Skadorna som orsakades av granbarkborren bara förra året motsvarade sju miljoner kubikmeter skog, till ett värde av flera miljarder kronor. Det var framförallt södra och mellersta delarna av Sverige som drabbades. Detta som en följd av den extremt torra sommaren 2018 som gjorde granarna mindre motståndskraftiga och granbarkborrarna ökade kraftigt i antal.

Stora skador även denna sommar

Den kalla inledningen på våren 2020 har gjort att huvudsvärmningen kommit igång relativt sent. Men trots detta finns risk för stora skador även i år.

– Om vi får en normal sommar med en del regn tror vi att skadorna landar på ungefär samma nivå som förra året, möjligen kan de minska något i Sydsverige. Men får vi en väldigt varm och torr sommar riskerar vi tyvärr nya rekordnivåer igen, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.
De tidiga angreppen kan vara svåra att upptäcka och syns inte på håll eftersom barren fortfarande är gröna. Som skogsägare behöver man kontrollera sin skog och leta efter tidiga tecken på angrepp ungefär var fjärde vecka hela sommaren.

Tidiga angrepp kan vara svåra att upptäcka

Risken för angrepp på stående träd är störst i närheten av tidigare skador, i hyggeskanter och på torra marker. En riskkarta kan var en bra hjälp för att veta var man ska börja leta efter tecken på angrepp. En sådan karta kan skogsägare exempelvis ta fram via Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats.

Tidiga tecken på angrepp

Brunt borrmjöl vid stambasen eller i barkens fickor, lite som väldigt fint sågspån.

Kådindränkt borrmjöl runt ingångshål i barken

Kåda som rinner utmed stammen Torra gröna barr på marken.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-26 15:32
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.