Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 February 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Färre älgar ska
skjutas i årets älgjakt

Älgen har fått konkurrens av hjortar. Det är en av orsakerna till att det i vissa delar av Sydnärke är ont om älg. Foto: Henrik ÖstenssonÄlgen har fått konkurrens av hjortar. Det är en av orsakerna till att det i vissa delar av Sydnärke är ont om älg. Foto: Henrik Östensson

På lördag 8 oktober börjar älgjakten i länet. I Sydnärkenytts område planerar man att skjuta 527 älgar. Det är något färre än förra året, men älgarna fördelar sig lite ojämnt över området.
– Bilden är komplex. Många faktorer påverkar älgstammen, säger Johanna Månsson Wikland på Länsstyrelsen.

Älgförvaltningen, det antal älgar som ska skjutas i älgjakten varje år, är resultatet av en hel del olika faktorer, ett komplext system. Ytterst politiskt styrt. Från att ha varit det helt dominerande klövviltet i i området delar nu älgen skogen med både dovhjort, kronhjort och vildsvin.

– Man eftersträvar en älgstam som är frisk och livskraftig, som tål en del jakt. Älgen orsakar också en del problem om det blir för många älgar. Det man oftast talar om är skogsskador. Älgen betar en hel del, vintertid äter den ofta av unga tallar, fortsätter Johanna Månsson Wikland. 

Många faktorer påverkar

– Det är dock ett komplext spel, där många faktorer spelar in. Hur det ut i skogen? Finns det gott om saker älgen kan äta? Finns det det bara ett fåtal platser där man planterat tall i ett område som exempel, ja, då blir skadorna på dessa planteringar värre. Annat vilt spelar också stor roll. Kronhjortar skadar också skogen. Kronhjort och dovhjort äter hjärna gräs, men också örter och bärris som älgar gillar. När det blir ont om sådant i ett område kan älgens benägenhet att beta på tallplantor öka. Även tillgången lövsly i ett område kan påverka hur stora skador på skogen det blir.

En stor älgstam leder ofta också till fler trafikolyckor. 

Tre förvaltningsområden

Sydnärke berörs av tre så kallade älgförvaltningsområden. De i sin tur är uppdelade i älgskötselområden. I dessa beslutats om hur mycket man ska jaga lokalt, i olika jaktlag. Exakt hur mycket som ska skjutas  bestäms i samråd med älgförvaltningsområdena och med Länsstyrelsen. 

Gott om hjort

I Örbro läns sydöstra älgförvaltningsområde påverkar annat vilt situationen en hel del.

– Vi vet att stora stammar av dovhjort, kronhjort, och rådjur riskerar tränga ut älg om konkurrensen om foder i skogen ökar. I Östernärke finns framför allt stora stammar av dovhjort, men även kronhjort och rådjur har ökat en hel del . Det har troligen bidragit till att det blivit mindre älg i området, säger Johanna Månsson Wikland.

Sköts för många älgar

Förra året planerade man att skjuta 177. Det blev 199.

– Det var en väl stor avvikelse. Vi bedömer att vi behöver minska avskjutningen för att få en mer livskraftig älgstam i området.

– När man bestämmer hur många älgar som ska skjutas i ett område vill man gärna nå upp till nivån, men samtidigt inte skjuta för många. Planerad avskjutning denna älgjakt blir 149 älgar, varav 75 kalvar.

Många vittnar också om färre älgar i området.

– Samtidigt finns även i detta område en hel del skador på skogen. 

David Hedlund som sitter med i älgförvaltningsgruppen säger så här:

– Det är rätt stora skillnader lokalt i området. I älgskötselområdet runt Skogaholm ser vi en liten ökning medan det exempelvis i Sköllersta älgskötselområde finns ont om älg. Där blir det ett minimum av jakt. Så har det varit rätt länge. Det finns annat vilt i området att jaga, men det är ändå problematiskt.

På vilket sätt är det problematiskt?

– Jo, när man går ut och jagar på hösten genomför vi jägare något som kallas älgobs. Det är en del av flera metoder för att inventera älgstammen. Vi rapporterar helt enkelt när vi observerar älg, vad vi observerar. Man mäter inte själva stammen, utan antalet observationer. Det har visat sig vara en viktig del i att hålla koll på älgstammen. Jagar man inte älg är risken stor att intresset för älg helt enkelt minskar, att det inte blir någon älgobs. Det är inte bra. Han uppmanar jägare att göra älgobservationer och rapportera dem, även om man inte jagar älg.

“Vargen verkar ha flyttat”

I älgförvaltningsområde Tiveden innefattar södra länsdelen, söder om E-20 mot Laxå. Bland annat ingår Askersund. Där planeras en avskjutning på 244 älgar. Det är en ökning. Förra året planerade man att skjuta 204 älgar, det blev 214.

– När vi pratar med folk här upplever man nog att det finns lite mer älgar. Vargarna, som tar en hl del älg verkar ha lämnat länet och är mest aktiva  nere i Västra Götaland nu. Tittar vi på inventeringar ser vi också att skadorna på skogen inte riktigt minskat i den takt man räknat med, säger Lars-Åke Letskog som sitter med i Tivedens älgförvaltningsgrupp.

Färre älgar ska skjutas i Västernärke

Örebro läns Västra älgförvaltningsområde går i princip i en kil från Kumla och västerut, det som brukar kallas Västernärke, med bland annat Fjugesta, Mullhyttan, Hasselfors och Svartå.

– Där har vi planerat en avskjutning på 134 älgar, varav 73 kalvar. Här vill vi öka älgstammen något, med en minskad avskjutning.  Förra året planerades en jakt på 157 älgar, det blev 160.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-10-04 15:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla