Gå till innehåll
Sydnärke / Politik
En stor brasa i skymningen med åskådare samlade i en park, himlen mörk ovanför och gnistor flygande från elden.

Frågan om huruvida man får elda skräp i sin trädgård heller inte engagerar många. Arkivbild

EU-lagen som blev
eldfängd – vad gäller
om man vill elda skräp?

Publicerad: 18 April 2024 15:31

Frågan om huruvida man får elda ris och kvistar i sin trädgård har seglat upp som en riktig snackis. Flera läsare har hört av sig och undrar, ännu fler ringer kommunen. Den lite svårtolkade lagen skylls på EU:s så kallade avfallsdirektiv. Men det stämmer bara delvis. EU-direktivet i sig förbjuder nämligen inte eldning av ris och kvistar i trädgården. Förbudet är helt och hållet en lagtolkning av direktivet i Sverige, Naturvårdsverket, regeringen och riksdagen.

Frågan är, får man då elda sitt skräp i trädgården?

Svaret på den frågan är nja, eller, du kommer med stor sannolikhet inte få några som helst  problem med myndigheter om du eldar en liten Valborgsbrasa i trädgården, om du följer de regler som fanns redan innan EU-direktivet och använder sunt förnuft. 

Direktivet det handlar om är EU:s avfallsdirektiv. Lite förenklat villl man se till att mer saker återvinns till nya råvaror, eller kompost. Man vill att mindre andel avfall ska eldas upp.  Något som är ganska vanligt på vissa håll i EU. Då pratar vi alltså om saker som vi här normalt slänger i soptunnan. Men ett EU -direktiv blir ofta lite trubbigt, eftersom reglerna måste gälla alla. Då stiftar länderna själva lagar för att som man säger implementera direktivet, tolka det. Det är i dessa lagar man kommit fram till att det borde vara olagligt att elda bland annat ris i trädgården.

De gamla reglerna gäller i Hallsberg och Kumla

Får man då tända en valborgsbrasa?

Det är kommunernas miljöförvaltningar som är tillsynsmyndighet och avgör sådant.

– Vi har bestämt att det är de befintliga lokala föreskrifterna som gäller i Kumla kommun och Hallsbergs kommun. Vi kommer att uppdatera föreskrifterna under hösten när vi satt oss in i vad som gäller i det nya direktivet.. Det är mycket möjligt att det blir dispenser, undantag från EU-reglerna. Det görs ju ett slags rimlighetsbedömning, säger Erika Andersson, miljöchef både för Kumla och Hallsberg. 

Inte inom planlagt område

Det innebär dock inte alltid att man får elda kvistar och ris hur som helst. I Kumla kommun får man exempelvis inte elda inom tätbebyggt, planlagt område, så har det varit länge.

Utanför planlagt område däremot, får man elda. Om man är försiktig.

I Hallsbergs kommun gäller lite andra regler, där får man elda, löv, ris och grenar i planlagt område under vecka 16 och 17. Det man eldar ska vara torrt. Utanför planlagt område får man elda även andra tider.

Givetvis kan det sedan bli eldningsförbud, om det blir torrt. Då får man inte elda alls.

Utanför detaljplanerat område är det med andra ord okej med en en kontrollerad brasa där man eldar ris och kvistar. Om man tänker sig elda en större valborgsmässoeld för allmänheten kan man dock  behöva tillstånd från polisen.

information om vad som gäller ska komma ut på båda de här kommunernas hemsidor, även om jag inte lyckades hitta den på Kumlas hemsida än.

Inget klart på Sydnärkes miljöförvaltning

På Sydnärkes miljöförvaltning, som hanterar tillsynen i Lekeberg, Askersund och Laxå kommuner säger Stefan Johnsson så här:

– Vi har inte landat i hur vi ska göra än. Det har gått relativt kort tid. Vi ska försöka komma ut med något på vår hemsida senast nästa vecka. Man verkar ju göra olika tolkningar i olika kommuner. Men jag kan inte tänka mig att det blir några problem att elda en lite brasa vid Valborg. Man kan ju försiktigtvis komma in med en liten anmälan till oss.

En stor hög med grenar och naturligt skräp på en betongyta under en molnig himmel, med gatlyktor och delvis stängsel synliga i bakgrunden.

Kommuner samlar in ris och kvistar, som här, på Kumla kommuns återvinning i Kvarntorp. Men det komposteras inte utan skickas till ett värmeverk för förbränning. Foto: Henrik Östensson

Olika tolkningar

Det hela kompliceras av att kommuner redan gjort olika tolkningar av direktivet. I en del kommuner blir det förbud, i vissa kommuner kan man söka dispens för att elda skräp. I andra kommuner har man tolkat lagen så att man inte alls förbjuder eldning av ris och grenar i trädgården. Ytterligare kommuner gör som Kumla och Hallsberg, kör på som vanligt till man sett över reglerna lokalt. Flera ledande politiker, bland annat ministern Ebba Bush (KD), har gått ut och sagt att man kommer elda skräp som vanligt. Det är intressant, eftersom det är regeringen som är ansvarig för lagar i landet. EU-parlamentarikern Emma Wiesner menar att den svenska lagtolkningen är en övertolkning av direktivet.

– Det ska uppmuntra och underlätta återvinning.  Det står inget om att förbjuda eldning av skräp i trädgårdar.

En annan oklarhet är huruvida den nya lagen verkligen gäller just grenar och ris. Det är oklart om just sådant trädgårdsarbete kan utgöra insamling av avfall, som lagen talar om

“Skulle behövas en rimlighetskalkyl”

Så här säger Nina Glattfelder på Sydnärkes kommunalförbund, som hanterar avfall och återvinning i Hallsbergs, Askersunds, Lekebergs och Laxå kommuner:

– Den här lagtolkningen kom ju ganska snabbt på och känns kanske inte helt genomtänkt. Det är inte helt rimligt att vi tvingar människor i exempelvis Hjortkvarn att lasta ris och kvistar för att köras dem till återvinningscentralen i Hallsberg. Här måste vi ha tid att ordna fram rimliga lösningar. Som det ser ut i dag komposterar inte vi, eller någon annan kommun ris och grenar. Ris som kommer till återvinningscentralerna körs till värmeverk för förbränning. Här måste en rimlighetskalkyl som jag ser det till. Att lasta en bilkärra med ris, som är skrymmande, och köra det flera mil, för att vi ska elda det, är troligen inte någon vinst för miljön, även om det ris som vi tar emot förbränns på ett mer kontrollerat sätt. 

– Är en lag oklar, svår att tolka, är vi snälla i vår bedömning innan allt klarnat. I och med att i det här är lite oklart avvaktar vi och ser åt vilket håll merparten av kommunerna drar, säger Nina Glattfelder.

Ytterligare ett problem är ju att inte alla har möjlighet att köra ris flera mil. Det behövs ju en bil med drag och en kärra.

– Vi skulle ju behöva fundera på hur hämtning, transport av ris och kvistar skulle kunna skötas praktiskt, innan ett sådant här direktiv blir lag.

Kan man tänka sig lokala riskomposter?

– Nej, det brukar inte fungera så bra av flera aspekter. Bland annat har vi då aspekten med invasiva arter som kan spridas. Det behöver vara en kontrollerad insamling, säger Nina.

Riset komposteras inte

Det är kommunernas avfallshantering som har monopol på att hantera avfall. Den nya lagen talar om att bland annat trädgårdsavfall, ris och kvistar ska komposteras. Där infinner sig ett annat problem. Alla kommuner är skyldiga att ta emot ris och grenar. Men precis som framgår i artikeln komposterar i princip inte någon kommun, i hela Sverige, ris och grenar i dag. Alla som provat det i en trädgård vet att det är svårt, för att inte säga omöjligt. Allt ris man samlar in förbränns på värmeverk. Det finns en allmän bild att förbränningen i värmeverk sker under högre värme och därför är mer miljövänlig än om man eldar en brasa. Men frågan som kanske behöver bevaras är om inte miljövinsten går förlorad med mer transporter. Ris är ju rätt skrymmande.

Annons

Nyheter