Gå till innehåll
Sydnärke

Stöldrapporterna duggar tätt om att katalysatorer stulits. I hela landet har antalet stölder ökat med tusentals procent. Foto: Pixabay

Stölder av bilars avgasrening har ökat rejält

Publicerad: 19 April 2022 16:42

Förmodligen har du läst eller hört om de myckna katalysatorstölderna som sker i vårt område. I hela landet har sådana stölder ökat med tusentals procent sedan 2019.

”Tre stölder av katalysatorer - samma natt”. Detta hände mellan onsdag och torsdag förra veckan i Kumla. 

Jo, artiklarna om katalysatorstölderna har varit många i Sydnärkenytt, sett över tid.

För bilägaren kan det bli en dyr historia, eftersom avgasrening till bilmotorer är en kostsam historia. En ny katalysator kostar tusentals - om inte tiotusentals kronor. 

Internationell organiserad brottslighet

Försäkringsbolaget IF har tittat närmare på stölder av bilar och bildelar, och tagit initiativ till årlig rapport om svensk bilbrottslighet. Enligt IF är bilbrottsligheten i Sverige mycket högre än i våra grannländer, och att polisen uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell, organiserad brottslighet.

Från IF:s rapport saxar vi att antalet stölder av hela bilar minskat. Men andelen bilar som aldrig återfinns ökar. Av de bilar som stals under 2021 var det 24 procent bilar som aldrig hittades, vilket stärker tesen att det sker en omfattande export av stöldgods ut under landet. 

Knappt några elbilar stjäls

Anmärkningsvärt är att det ”det stjäls nästan inga elbilar”, enligt rapporten. En möjlig förklaring kan vara att moderna elbilar kopplar upp sig automatiskt och och identifierar sig mot externa laddare vilket gör dem svåra att stjäla.

Bilbrott är ett stort problem, konstaterar IF, och att de flesta känner någon som blivit av med sin bil eller delar av den.

Tjuven vill åt ädelmetallerna

När det gäller katalysatorstölder, sker dessa snabbt och oftast nattetid. Tjuven har med sig en kapmaskin och lägger sig under bilen för att skära loss den begärliga bildelen som innehåller ädelmetaller.

Men den enskilde bilägaren drabbas hårt.

- Det har gått så långt att kön för att få en stulen katalysator utbytt kan vara uppemot ett halvår. Många drabbas gång på gång. Så här kan det inte fortsätta, säger IF:s utredningschef Ann Hassel Tano.

“Ge tullen ett tydligt uppdrag”

Hon menar att den politiska enigheten om att bilstölderna måste lösas är total.

- Ändå händer ingenting.

Åtgärdsförslag har presenterats för att komma tillrätta med stölderna. Några av dessa är:

  • Tullen bör få ett tydligt uppdrag att granska utgående gods.
  • Samhället måste försvåra för de kriminella att hitta attraktiva stöldobjekt. Licensbelägg tillgång till bilregistret och börja registrera slagningar i systemet.
  • Utred möjligheten till en nationell gränsmyndighet.
  • Ge polis och till möjlighet att använda tillgänglig modern teknik.

 

MER FAKTA

Enligt Larmtjänst, som började följa katalysa­torstölderna noga då fenomenet tog rejäl fart, anmäldes 7 670 fall under 2021. Det är en ökning med 141 procent jämfört med 2020. Den branta kurvan bör ses i ljuset av att katalysatorstöl­derna ökade med över 4 000 procent mellan 2019 (74 fall) och 2020 (3 179 fall). På två år är ökningen över 10 000 procent.

Det är inte själva katalysatorn tjuvarna vill åt, utan ädelmetallerna inuti som kan utvinnas eller säljas vidare. 

Främst är det platina, palladium och rodium, där priserna på de två sistnämnda metallerna nått rekordnivåer de senaste åren. 

Palladium kommer nästan uteslutande från Ryssland och att sanktionerna väntas leda till en global brist på palladium och kraftigt ökande råvarupriser vilket riskerar att leda till en ytterligare ökning av dessa stölder, menar utredarna. 

Gärningspersonerna tycks bevaka utvalda bil­modeller, och samma bilägare kan bli utsatt för katalysatorstölder flera gånger, inom loppet av några månader.

Vissa bilmodeller är också klart överrepresenterade i statistiken. 

Uppgifter finns om att både internationella ligor och inhemska brottslingar ligger bakom stölderna.

Källa: IF samt Larmtjänst

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter